Fond för behövande pensionär i Linköping som har sett bättre dagar

Magnus Ahnströms stiftelse till förmån för Pauvres Honteux

Magnus Ahnströms stiftelse till förmån för Pauvres Honteux
Evastigen 17
Sven Hugo
590 71 Ljungsbro

Fondens ändamål är utdelande av livsvariga understöd åt Pauvres Honteux i Linköping!

Förmögenhet:  65,744,854 kr

Stiftelsestadgar

Posted in Fonder & Stipendier.