Fond för högre studier inom det textila området

Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.

att ansöka

Sista ansökningsdag är den 15 mars.

Posted in Dagens Tips.