Stipendier för studier utomlands, endast för boende i Uddevalla, Trollhättan och Ljungskile

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Stiftelsens syfte
Att främja studier på gymnasial och eftergymnasial nivå. Stipendiemedlen
är främst avsatta för studier utomlands, där studierna förenas med språk. 

Behöriga att söka
Sökanden måste vara mantalsskriven eller studera på gymnasial eller
eftergymnasial nivå inom Uddevalla eller Trollhättans kommun. 
Sökande från Ljungskile med omnejd kan prioriteras. 

Övriga krav
Studenter som beviljas stipendiemedel skall vid utförda studier skicka in egenförfattad rapport av utlandsvistelsen samt intyg på uppnått resultat till stiftelsen. 

Ekonomi 
Utdelningssumma och antal stipendiater varierar år från år beroende på
bland annat stiftelsens ekonomiska utveckling och antal sökande. 

Utdelning
Studenter som beviljas stipendiemedel meddelas senast: 4 maj 2018. 

Rapportering
Det är viktigt att studenter som erhåller stipendium rapporterar fullföljande av sina studier när dessa är klara.

ANSÖKAN

Ansökningsperiod är
1 februari – 1 april 2018.

2017 delades ca 2,5 miljoner
kronor ut till 28 stipendiater.

Stipendier delas ut till planerad utbildning i utlandet (ej till avslutade studier).

Ansökan ska innehålla:

  • personligt brev
  • namn på utländskt lärosäte
  • antagningsbevis 
  • studiemål 
  • vistelseperiod
  • kostnadsberäkning och finansieringsplan 
  • personbevis

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Posted in Fonder & Stipendier.