Stiftelsen Annette Tolls Pensionsfond

Fond för fattiga kvinnliga pensionärer och välartade flickor under utbildning

ÄNDAMÅL

Ur fondens räntor och inkomster skall följande pensioner och understöd utdelas, nämligen: varje år på min salig Mans dödsdag, eller den 15:e dagen i Oktober månad utdelas 15,5% av avkastningen till tolv behövande eller obemedlade Fruntimmer (pensionärer), som ej åtnjuta ständigt underhåll av fattigmedel. En välartad flicka av den mindre bemedlade klassen erhåller till kläder och skolgång i årlig pension högst 2,25 % av avkastningen, men då tiden för hennes lärdom är slut, upphör för henne nämnda pension, och i hennes ställe antages en annan välartad flicka av samma klass, som till samma ändamål kommer i åtnjutande av pensionen.

Stiftelsen Annette Tolls Pensionsfond

Göran Göransson

Herr Jakobs väg 8

302 63 Halmstad

035-12 95 07