Fond för småbrukare i Sölvesborg och angränsande kommuner

Stiftelsen Konsul Thure Carlssons 90-årsfond

Stiftelsen Konsul Thure Carlssons 90-årsfond
Petters Backe 9
Åke Jönsson
294 77 SÖLVESBORG
0456-416 65
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till fondkapitalet. Återstoden skall årligen, sedan alla kostnader guldits, användas på följande sätt:

1) Hälften skall utdelas till en eller flera småbrukare, som gjort sig kända för flit,strävsamhet och skicklighet, och som är bosatta i Sölvesborgs stad eller angränsande kommuner, varmed förstås Mjällby, Gammalstorp, Ivetofta och Näsum. Erhållna belopp skall användas i studiesyfte.

2) Hälften skall utdelas till en eller flera elever i avgångsklass vid Sölvesborgs skolor. Belopp. som här avses, skall utdelas till den eller de elever, som enligt elevernas och skolpersonalens uppfattning visat goda karaktärsegenskaper. Om styrelsen något år anser lämpligt, äger den bestämma, att avkastningen skall fördelas mellan ovannämnda båda grupper enligt annan fördelningsgrund än här ovan angivits ävensom helt utesluta grupp från erhållande av bidrag. Därest det för utdelning disponibla beloppet under något år ej skulle till fullo användas, skall återstoden läggas till fondkapitalet.

Posted in Fonder & Stipendier.