Fond för reumatiker födda inom Backa församling i Göteborg

Alma Gustavssons donationsfond

ÄNDAMÅL: Utdelning skall ske till behövande bosatta i Backa, i första hand reumatiker födda inom Backa församling.
ANSÖKAN: 10 april - 30 november på särskild blankett. För mer information se ovanstående hemsida.
UTDELNING: Kan ske vid två tillfällen, juni eller december.

KONTAKTDETALJER

Alma Gustavssons donationsfond

Ulrika Lantz

Göteborgs stad
40482 GÖTEBORG

Telefon: 031-3679450 Ulrika Lantz

E-mejl: ulrika.lantz@socialresurs.goteborg.se

Webbsida: http://www.goteborg.se/stiftelser

Posted in Dagens Tips.