Lindhés stiftelser 2019

Nya ansökningsregler

Lindhés Advokatbyrå AB

Viktig information

Bidrag från vissa stiftelser delas ut till följande ändamål:

 • Omsorg om barn och ungdom
 • Undervisning eller utbildning
 • Social hjälpverksamhet (privatpersoner beviljas ej)

Observera att stiftelserna från och med 2019 inte beviljar bidrag till privatpersoner som är behövande eller sjuka. Däremot kan organisationer som bedriver social hjälpverksamhet bli beviljade.

Omsorg om barn och ungdom. Bidrag i denna kategori kan man söka till t.ex. lägerverksamhet där vårdnadshavare inte medföljer

Undervisning och utbildning. I denna kategori kan man söka om utbildningen inte är CSN berättigad eller om man av någon anledning inte längre är beviljad CSN-bidrag.

Social hjälpverksamhet. I denna kategori söker organisationer som bedriver social hjälpverksamhet för behövande eller sjuka bidrag. 

Storleken på bidraget avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet.

Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj eller i början av juni. De som fått sin ansökan beviljad kommer att få tilldelat belopp utdelat med utbetalningsavi senast under juli månad. De som inte erhållit något bidrag kommer inte att få något besked om detta.

Advokatbyråns personal kan inte via telefon eller mail lämna besked om en ansökan har beviljats eller inte.

Något skäl till att ansökan avslagits kan inte lämnas.

Den som mottagit bidrag skall man senast den 31 mars påföljande år lämna en skriftlig redogörelse över hur bidraget använts.

Ansökningstiden löper från den 1 januari till den 31 mars varje år. Ansökningar som inkommer före eller efter denna period kasseras. Notera att rätt ansökningsblankett måste användas. Felaktiga eller bristfälliga ansökningar kommer inte att behandlas.

Bidrag ges inte i efterhand till något som redan betalats eller ändamål som startar innan den 30 juni samma år som ansökan gäller. 

 

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande:

 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
 • Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
 • Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
 • Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne

Ansökningsblankett finns för nerladdning och utskrift på nästa flik här på sidan. Ansökningsblankett kan också beställas genom att man skriver sitt namn och adress på ett kuvert, sätter på frimärke och lägga detta i ett annat kuvert med adressen: Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm. Skriv ”BLANKETTBESTÄLLNING” på det yttre kuvertet.

 

Observera

 • Att det bara behövs EN ansökningsblankett för att vara med i ansökningsprocessen för dessa fem stiftelser.
 • Att inkomna ansökningar INTE kan kompletteras i efterhand.
 • Att ansökningsblanketten måste vara ett original med din underskrift. Ansökan skall skickas per post. Mail eller fax är inte godkänt. 
 • Att du genom underskrift av ansökningsblanketten samtycker till att Lindhés Advokatbyrå AB behandlar de personuppgifter blanketten innehåller så länge det är nödvändigt för stiftelsernas behandling av ansökan.
 • Att det är viktigt att läsa igenom informationen som finns på ansökningsblanketten, så att ansökan blir fullständig.
 • Att ansökningsperioden är mellan 1 januari och 31 mars.
 • Att organisationer som söker bidrag måste bifoga verksamhetsberättelse och senaste bokslut.
 • Att det regelmässigt inte lämnas bidrag för studier, där studiemedel normalt utgår, samt till studerande över 30 år.
 • Att originalhandlingar i form av läkarintyg och dylikt INTE ska skickas in, de går INTE att få tillbaka. Skicka istället en kopia.
 • Att det inte går att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna. För ytterligare information läs informationsbladet tillhörande ansökningsblanketten eller ring till vår telefonsvarare, tonval 1.
 • Att Lindhés Advokatbyrå AB lagrar personuppgifterna från denna ansökningsblankett i sju år från det att den beviljats och utbetalats. Avslås ansökan sparas personuppgifterna till 31 dec året efter ansökningsåret. Efter dessa tidsperioders utgång raderas personuppgifterna och insända handlingar skickas för bränning.

Stiftelser utan ansökningsförfarande:

 • Stiftelsen Musikkulturens Främjande, hemsida
 • Stiftelsen Sigrid och August Anderssons Minne
 • Stiftelsen Anna-Brita och Bo Castegrens Minne

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Smarta saker under 100 kr

Som gör livet enklare

-Affiliate för Smartsaker under 100 kr-

Uppskattade julklappar under 100 kr!

Innovativa, användbara och uppskattade prylar behöver inte alltid vara dyra.