Stiftelsen Robert Lundbergs Minnesfond

Fond för forskning och vård vid cancer

Stiftelsen Robert Lundbergs Minnesfond
ÄNDAMÅL
Minnesfonden, som utgör en självständig stiftelse, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande svulstsjukdomar, framför allt cancer, och därmed närbesläktade sjukdomar, samt att i de fall stiftelsens styrelse så finner önskvärt även vård av behövande sjuka som lida av sådana sjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn: Stiftelsen Robert Lundbergs Minnesfond
Organisationsnummer: 802012-4593
Adress:
SEB Wealth Management Institutioner & Stiftelser ST S3
106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7635000

Posted in Fonder & Stipendier.