Fond till behövande tidigare företagare i Nyköping

Stiftelsen Carl och Fredrika Svenssons understödsfond

Stiftelsenamn: Stiftelsen Carl och Fredrika Svenssons understödsfond
Organisationsnummer: 802477-3817
c/o Adress: SEB Stiftelser
Adress: ST/S3
Postnummer: 106 40
Ort: Stockholm
Telefonnummer: 08-763 50 00
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Södermanlands län
Säte: Nyköping
Ändamål: [...] såsom understöd utbetalas till personer, som, om icke alldeles medellösa, dock kunna av understöd äga behov. Till erhållande av understöd skola främst ifråga komma köpmän, som under någon avsevärd tid drivit rörelse i Nyköping samt sådana köpmäns familjer.
År: 2017