Måndagskoll

Veckanskampanjer

maincoon

 

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet! Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för fyra år sedan vilket alla utdelare har respekterat! Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt! Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!” Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut! En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

 

 

Hel Låda Mealbars "Apple, Almond & Pecan" 20 x 56g

Smartasaker.se ⇒

-Ingen reklamskylt-

  •  Magnetisk skylt
  •  Snyggt på dörren/postlådan
  •  Finns i flera fina färger

Pris 40 kr

 

Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse

Handelsbanken Stiftelsetjänst

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har följande ändamål:

a) Stiftelsen ska årligen dela ut 50 000 kronor vardera till våra respektive hembygdsföreningar Sollefteå Hembygdsförening och Norbergs Hembygdsförening.

b) Stiftelsen ska årligen utge stipendier om 20 000 kr vardera till två manliga och två kvinnliga idrottare inom en individuell idrottsgren inom handikappidrotten. Stipendiaterna ska företrädesvis vara folkbokförda i landskapet Ångermanland respektive Stockholms län. Stipendierna ska om möjligt annonseras i tidningen Svensk Handikappidrott. Stipendiaterna ska om möjligt föreslås av styrelsen för Handikappidrottsförbundet.

c) Stiftelsen ska årligen utge ett belopp om 50 000 kronor till Svenska Tennisförbundets sektion för rullstolstennis. Beloppet ska avse sponsring av en eller två spelare vid spelarnas deltagande i internationella- eller andra större tävlingar. Dessa ska om möjligt föreslås av sektionen för rullstolstennis inom Svenska Tennisförbundet.

d) Stiftelsen ska lämna ett årligt bidrag om 50 000 kronor till Sollefteås idrottsförening “Sollefteå G.I.F”.

e) Stiftelsen ska lämna ett årligt bidrag om 100 000 kronor vardera till Lionsföreningarna i Sollefteå och Norberg, att användas företrädesvis för trivselbefrämjande sammankomster eller utflykter för pensionärer och andra.

f) Stiftelsen ska av vad som därefter återstår av den årliga direktavkastningen, eller minst åttio procent av denna, efter avdrag för förvaltningskostnader, använda sjuttiofem procent till bidrag för medicinsk forskning inom hjärt- och lungsjukdomar och tjugofem procent till bidrag för medicinsk forskning inom reumatologiska sjukdomar, företrädesvis inom artros.Samtliga belopp under a)-e) ska årligen uppräknas med prisbasbeloppet. Beloppen får minskas proportionellt om så skulle behövas för att uppnå skattelättnader för stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn: Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse
Organisationsnummer: 802477-8808
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer: 08-701 10 00

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 114 kr! Och finns att köpas på Adlibris, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Hemkörning av hästfoder

Rabatt när du köper helpall!

-Annons för hemkörning av hästfoder från Granngården-hästfoder hemkörning

10% lägre pris när du köper helpall!

PALLPRIS: 3218:- INKL. MOMS

24 säckar/pall, 134:- inkl. moms per säck

 

Svensk – Spanska Stiftelsen för främjande av utbildning och studier

Vid Svensk-Spanska Stiftelsen kan svensk eller spansk ungdom söka stipendium för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien respektive Sverige.

Syftet med Svensk-Spanska Stiftelsen är att främja utbildning och studier. Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien eller spansk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Sverige. Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier. Sökande får inte vara äldre än 30 år. Ansökan skall göras på ansökningsformulär som finns på denna webbplats. Ofullständigt ifylld blankett hanteras ej.

Beviljat stipendium skall rekvireras inom tolv månader. Skulle stipendiaten inte ha möjlighet därtill, kan rätten att få utnyttja stipendiet förfalla.

Vid ansökan om stipendium har sökande förbundit sig att utnyttja eventuellt stipendium till visst specificerat ändamål. Skulle det emellertid finnas särskilda välgrundade skäl att förändra dessa planer, erfordras ett medgivande från stiftelsen. Antagningsbevis från sökt studieanstalt bifogas alltid.

Det förutsättes att den som söker stipendium, svensktalande eller spansktalande, skall ha elementära kunskaper i spanska respektive svenska.

Stipendiaten är skyldig att senast inom tre månader efter aktuell stipendietid avlämna rapport om sina studier och de resultat som uppnåtts. Rapporten skall innehålla tidsuppgifter för resa och återkomst, uppgift om besök och kurser, vilka personer hon/han träffat och samarbetat med, samt en kort redogörelse över studie-/utbildningsverksamheten samt gärna andra informationer av intresse. Betygsutdrag räknas inte.

OBS! Ansökan kan göras endast för ett studieår i taget.

Ansökan ska vara fonden tillhanda absolut senast den 15 september.Ansökningsblanketten hittar du här!

Kopiera ut blankett

Postadress

Svensk - Spanska Stiftelsen

Grev Turegatan 14

114 46 Stockholm

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 114 kr! Och finns att köpas på Adlibris, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev