Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse

Handelsbanken Stiftelsetjänst

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har följande ändamål:

a) Stiftelsen ska årligen dela ut 50 000 kronor vardera till våra respektive hembygdsföreningar Sollefteå Hembygdsförening och Norbergs Hembygdsförening.

b) Stiftelsen ska årligen utge stipendier om 20 000 kr vardera till två manliga och två kvinnliga idrottare inom en individuell idrottsgren inom handikappidrotten. Stipendiaterna ska företrädesvis vara folkbokförda i landskapet Ångermanland respektive Stockholms län. Stipendierna ska om möjligt annonseras i tidningen Svensk Handikappidrott. Stipendiaterna ska om möjligt föreslås av styrelsen för Handikappidrottsförbundet.

c) Stiftelsen ska årligen utge ett belopp om 50 000 kronor till Svenska Tennisförbundets sektion för rullstolstennis. Beloppet ska avse sponsring av en eller två spelare vid spelarnas deltagande i internationella- eller andra större tävlingar. Dessa ska om möjligt föreslås av sektionen för rullstolstennis inom Svenska Tennisförbundet.

d) Stiftelsen ska lämna ett årligt bidrag om 50 000 kronor till Sollefteås idrottsförening “Sollefteå G.I.F”.

e) Stiftelsen ska lämna ett årligt bidrag om 100 000 kronor vardera till Lionsföreningarna i Sollefteå och Norberg, att användas företrädesvis för trivselbefrämjande sammankomster eller utflykter för pensionärer och andra.

f) Stiftelsen ska av vad som därefter återstår av den årliga direktavkastningen, eller minst åttio procent av denna, efter avdrag för förvaltningskostnader, använda sjuttiofem procent till bidrag för medicinsk forskning inom hjärt- och lungsjukdomar och tjugofem procent till bidrag för medicinsk forskning inom reumatologiska sjukdomar, företrädesvis inom artros.Samtliga belopp under a)-e) ska årligen uppräknas med prisbasbeloppet. Beloppen får minskas proportionellt om så skulle behövas för att uppnå skattelättnader för stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn: Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse
Organisationsnummer: 802477-8808
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer: 08-701 10 00

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 114 kr! Och finns att köpas på Adlibris, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.