Fond till fattiga familjer i Stockholm

Stiftelsen Abraham och Louise Ahléns Minne

Stiftelsenamn: Stiftelsen Abraham och Louise Ahléns Minne
Organisationsnummer: 802000-0702
c/o Adress: Lars Jacobson
Adress: Hultavägen 55
Postnummer: 430 31
Ort: ÅSA
Telefonnummer: 0340-651 658
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Fondens avkastning skall enligt den ursprungliga tanken av Louise Ahlén, som genom testamente givit upphov till fondens bildande, med nedan i §§ 6, 8, 9 och 10 nämnda undantag, användas till uppfostring, hjälp och tillfälliga understöd åt medellösa barn.