Stadsmissionen uppdatering

Stadsmissionen i Stockholm

Ekonomisk rådgivning och stöd

Du som har låg inkomst och har svårt att få ekonomin att gå ihop kan få stöd av oss. Det kan exempelvis handla om hjälp med att ta reda på vilka bidrag du har rätt och möjlighet till, och hjälp med att ansöka om ekonomiskt bidrag. Du kan också ansöka om medlemskap i vår butik Matmissionen där du kan köpa mat till upp till en tredjedel av ordinarie pris.
Ansök om ekonomiskt stöd
Du som bor i Stockholms län eller deltar i någon av Stockholms Stadsmissions verksamheter utanför Stockholms län, t.ex. en av Grillska Gymnasiets skolor, kan ansöka om ekonomiskt bidrag.
Vem får ansöka om bidrag och när?
•Familjer med barn (under 18 år) kan ansöka 1 gång per år under perioden november t.o.m. mars.
•Unga under 23 år som bor själv i eget hushåll kan ansöka 1 gång per år under perioden november t.o.m. mars.
•Kvinnor över 61 år kan ansöka 1 gång per år under perioden november t.o.m. februari.
•All a oavsett ålder kan söka bidrag för tandvård, konvalescentvård eller glasögon. Bidrag beviljas 1 gång per år under perioden januari t.o.m. april för tandvård och glasögon. För konvalescentvård kan du söka 1 gång per år hela året.Vad kan jag söka bidrag för?
•Du kan få bidrag för bidrag för allmänna utgifter som exempelvis kläder, mat, hyra, medicin eller fritidsaktiviteter eller för tandvård, konvalescentvård eller glasögon.
•Du kan INTE få bidrag för advokatkostnader, inköp av datorer möbler, tv, hushållsmaskiner eller resor (förutom i särskilda fall i samband med konvalescentvård i utlandet).
Hur gör jag för att söka bidrag? Skicka in din ansökan i ett kuvert tillsammans med följande dokument:
1. Ifylld blankett (se nästa sida)
2. Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).
3. Utdrag ur beskattningsregistret för förra året (kan beställas från Skatteverket). Om det finns flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.
4. Kostnadsförslag från din tandläkare, vårdgivare eller optiker för totalkostnaden. Gäller enbart om du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård eller glasögon.
När får jag svar på min ansökan?
•Du får besked om du får bidrag eller inte per post inom 5 veckor från det att vi har fått din ansökan.
•Om du får ekonomiskt stöd kommer bidraget antingen att betalas till ditt personkonto, via utbetalningskort per post eller direkt till din tandläkare eller vårdgivare vid fakturering.
•OBS! För att skydda din och andras integritet svarar vi inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mejl.
Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till adressen nedan. Du får svar på din fråga inom två veckor.
Kontrollera så att du har skrivit under ansökan och att du skickar med andra dokument som beskrivs ovan.
VIKTIGT! Ange en postadress så att vi kan återkomma med eventuella frågor så att vi kan kontakta dig om du behöver komplettera din ansökan.
Posta din ansökan till nedan adress:
Stockholms Stadsmission Bidragsansökan Box 47073100 74 Stockholm

Lär dig att bli kreativ!

Hemligheten bakom nyskapande!

-Innehåller affiliatelänkar-

Boxen : kreativitet som skapar bättre affärer : träna dig till framgång

169 kr hos Bokus
Skickas inom 5-8 vardagar.
Fri frakt inom Sverige för privatpersoner.
Alla vinnare tränar, och det är upp till oss själva att träna hjärnan stark. Einstein hade en förvånansvärt liten hjärna. Däremot tog han risker, var expert på sitt område och arbetade mycket och systematiskt - alla egenskaper som utmärker en person som producerar kreativa resultat...
Fler böcker av Micael Dahlén