Bert Lundins stiftelse

Bert Lundins stiftelse
 

Ansökan om bidrag- privatpersoner och föreningar

Stiftelsens ändamål är att:

Främja vetenskaplig forskning inom barncancersjukdomar såsom avseende pediatrik, onkologi, genetik och andra liknande forskningsområden.

Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar* med fysiskt och /eller psykisk funktionsnedsättning, till exempel genom stöd till Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar för aktiviteter som ökar trivsel.

Främja aktiviteter för barn och ungdomar med fysiskt och/eller psykisk funktionsnedsättning på Jorielskolan, Älvsjö, som syftar till att öka trivsel, såsom utflykter vid särskilda tillfällen som terminsuppehåll och –avslut. Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar som har en cancersjukdom.

Främja ideell verksamhet, såsom till exempel frivillighetsorganisationer, som verkar för säkerhet till sjöss eller i fjällen, och främja frivilligorganisationer eller liknande som verkar för den biologiska mångfalden.

*Med barn och ungdomar avses som huvudregel en ålder till och med arton års ålder.

Ansökan kan endast ske via ansökningsblanketten här nedan som sänds per post till:

Stiftelsen Bert Lundin
c/o Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm

Ansökningsblankett Bert Lundin Stiftelse

Höj soffan så blir dammsugningen lättare!

Höj soffan med enkla ben

Och har du en robotdammsugare är det genialiskt att höja soffan!

-Annons för samtliga företag nedan-

Finns stort sortiment på Beijer.se

För mer information ⇒