Jultomtar i Skövde

Vårdnadshavare till barn som är mellan 6 och 16 år och bor i Skövde kommun kan söka bidrag från Sällskapet Jultomtarna.

Så här går det till

Vårdnadshavare till barn som är mellan 6 och 16 år och bor i Skövde kommun kan söka bidrag från Sällskapet Jultomtarna.

Under oktober månad varje år skickas aktuell information tillsammans med ansökningsblanketter ut till skolorna i Skövde kommun. Barnen kan ta hem blanketten från skolan, men den kan även hämtas hos Kyrkans Hus på Kyrkogatan 5 – använd bara en blankett per familj.

Fyll i blanketten noggrant så att vi får alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ansökan. På blanketten står senaste inlämningsdatum och var den ska lämnas. Tillsammans med din ansökan behöver du också bifoga en kopia av familjens inkomstdeklarationer, läs mer om detta nedan.
I slutet av november skickas skriftliga besked ut. Om ansökan beviljats bifogas presentkort som gäller för inköp av kläder och skor.

Du kan också ladda hem ansökningsblankett till din dator, som du skriver ut och fyller i.

LADDA NER ANSÖKAN FÖR 2019 HÄR!

Inkomstdeklarationer

Till ansökan ska bifogas kopia av vårdnadshavares inkomstdeklaration, sidan 1 och sidan 4, eller motsvarande dokument som kan styrka familjens situation exempelvis LMA-kort. (Avser vårdnadshavare där barnet är boende). Detta specificeras i blanketten.

Här lämnar du ansökan

Komplett ifylld ansökan inklusive deklarationskopior ska vara inlämnad senast den 25 oktober 2019  för att kunna behandlas i år. Den kan lämnas tillansvarig skolpersonal, eller sänds per post till  Sällskapet Jultomtarna, c/o Skövde Församling, Box , 541 24, Skövde. Den går också att lämna in hos Skövde Församling på Kyrkogatan 5 i Skövde.

Svängbar gardinstång

öppningbar gardinstångsvängbar gardinstång

Bildkälla:

http://BONPRIX