För Muminälskare

Upp till 25% rabatt

-Annons för Adlibris-muminmuggar rabattErbjudandet gäller t.o.m. 23/2 eller så långt lagret räcker.

 

Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse, uppdaterad!

Fond för ungdomar i Örnsköldsvik med funktionsnedsättningar

Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse/Funktionsrätt

Bild från Instagram annikasnaturligating

Bild från Instagram annikasnaturligating

Stiftelsens syfte är att ”hjälpa handikappade ungdomar i
Örnsköldsviks kommun med hjälpmedel, resor och att i övrigt uppfylla
deras särskilda behov”. Du som kan söka är mellan 13 och 18 år,
har en diagnos och är medlem i en förening ansluten till Handikapp-
föreningarnas samarbetsorganisation, HSO, i Örnsköldsvik.
Jakob och Britt-Marie ägde en gård i Sund, Domsjö, och hade inga egna
barn. Jakob var mycket intresserad av aktieaffärer och när han dog
2006 ägde paret aktier för många miljoner. När Britt-Marie dog några
år senare och hade de bestämt att arvet skulle bilda en stiftelse i syfte
att stötta ungdomar med funktionsnedsättning.
Stiftelsen Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse förvaltas av
Swedbank AB och det finns ett fördelningsråd lokalt i Örnsköldsvik.
Rådet arbetar med att fördela stipendiet varje år. Fördelningsrådet
representeras av Swedbanks kontor i Örnsköldsvik, personer som
kände paret Eriksson eller som har kunskap om stöd till ungdomar
med funktionsnedsättning
Ansökningsblankett

 

Ansökan skickas till Funktionsrätt Örnsköldsvik, Fabriksgatan 25, 891 33 Örnsköldsvik

Ansökan senast 31 oktober, utdelning sker en gång per år.