Fond för kvinnor som driver ekologisk odling

Fond till ekologisk odling för kvinnor

Stiftelse FRED MED JORDEN skall stimulera och stödja personer, i första hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jorden egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja forskning inom detta område.

Ansökningar

Ansökan ska innehålla:

  • Namn, adress, mejladress; företagets namn och hemside-adress
  • Företagets art, storlek, areal, startår, grödor, djurslag m.m.
  • Till vad söks stipendium? kostnads - och tidskalkyl
  • Vad görs för att sprida information om ekologiskt lantbruk
  • Intyg om odlingens inriktning och betydelse från kontrollant eller rådgivare (telefonnr där intygslämnaren kan nås.)
  • Ev personlig historia om vägen till det ekologiska lantbruket.

Ansökan skickas till stipendium@fredmedjorden.se och ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

ANSÖKNINGSBLANKETT

http://fredmedjorden.se/ansok/

stipendium@fredmedjorden.se

Sista ansökningsdag 15 januari

Flory Gates Stiftelse Stipendiefonden FRED MED JORDEN
Aringsåsvägen 78
342 32 Alvesta
Posted in Trädgård.