Fond till arbetande barnfamiljer med många barn

Berg och Johanssons minnesfond

Berg och Johanssons minnesfond

Stiftelsen ska lämna bidrag till behövande arbetarfamiljer, med företräde till familjer med många barn. Stiftelsen får inte lämna bidrag till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

Ansökningstiden för 2021 är förlängd och ska vara LO tillhanda senast 30 april 2021.

Ansökningar

Ansökningar skickas till respektive stiftelse med adress LO, 105 53 Stockholm.

Om du har frågor kontakta Bo Carselid, bo.carselid@lo.se, tel 070-698 28 47.

 

https://www.lo.se/start/det_gor_lo/stiftelser_som_lo_forvaltar

Posted in Fonder & Stipendier.