Tips på vit mattbildande perenn till murar, stenpartier och slänter

Vinteriberis

Annons för Granngården

Vinteriberis

Höjd: Ca 25 cm
Växtsätt: Mattbildande
Blommor: Vita som går över i rosa.
Blomningstid: Maj-juni.
Bladverk: Mörkgrönt glänsande, vintergrön.
Läge: Sol-halvskugga. Näringsrik, väldränerad,
inte alltför torr jord.
Användning: På murar, i stenpartier och slänter.
Anmärkning: Vinterskyddas med löv och ris i utsatta lägen.

Vinteriberis är en mycket användbar, torktålig, vintergrön, låg- och bredväxande kompakt marktäckare som helt och hållet vacker i kantpartier av rabatter, på murar där den får hänga över kanten, i stenpartier med mera. Mer info!

Annons för Odla.nuVita flockblommor som blommar kraftigt från sen vår till tidig sommar. Kan sås på friland från april till juni!