Sänkt ansökningsavgift för nationellt id-kort. Nu 100 kr, tidigare 400 kr!

Sänkt ansökningsavgift för nationellt id-kort – om du bara ansöker om id-kort Källa Polisen

Fler medborgare hinner få sina resehandlingar snabbare om fler enbart ansöker om nationellt id-kort. Därför sänks ansökningsavgiften för nationellt id-kort från den 10 maj, men endast om du inte samtidigt ansöker om pass.

Från 400 kronor till 100 kronor

Från och med tisdag den 10 maj sänks ansökningsavgiften för att göra nationellt id-kort från dagens 400 kronor till 100 kronor om man endast väljer att ansöka om nationellt id-kort. Väljer man att ansöka om både nationellt id-kort och pass samtidigt gäller fortfarande avgiften 400 för det nationella id-kortet. Att göra ett pass kommer även fortsättningsvis i alla lägen att kosta 400 kronor.

– Avgiftssänkningen omfattar alla som från och med den 10 maj har en bokad tid oavsett när tiden är bokad. Det är alltså möjligt att på passexpeditionen göra valet att endast söka nationellt ID-kort. Prissänkningen gäller tillfälligt och på hittills obestämd tid, säger Per Engström

Posted in Dagens Tips.