Fonder & Stipendier del 3

Gävle kommun

Namn

-Stiftelsen Oscar och Adéle Flensburgs understödsfond-

Gävle kommun, KLK,

Per Karlsson
801 84 GÄVLE
026-17 81 64

Ändamål

Fondens avkastning ska användas till änka/änkling efter tjänstemän i Gävle kommun, till barn till nu anställda och pensionerade tjänstemän i kommunen.

Malmö

Namn

-Stiftelsen S och M Cronbergs minnesfond för pauvres honteux-

MALMÖ

Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux i Malmö.

Utdelning högst 1/3 basbelopp.
Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se – Blanketter och tjänster – Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 1 juli. Utdelning den 1 september.

http://malmo.se/Social—familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Ändamål

Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux

Göteborg

Carl Johans församling

Namn

-Stiftelsen Maja och Eric Durzenbergs fond för fattiga och sjuka i Carl Johans församling, Göteborg-

Carl Johans kyrkoplan 1 Carl Johans församling
414 55 Göteborg
031-7319200

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall utdelas till behövande

Göteborgs och Bohus län samt Hallands län

Namn

-Stiftelsen James F Dicksons Minnesfond-

SEB, Institutioner & Stiftelser Richard Norling
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Ändamål

Stiftelsen skall ha till uppgift att med donationer av Blanche Dickson samt Blanche Bonde och Carl Bonde härrörande medel åt sådana behövande innevånare i Göteborgs och Bohus län samt Hallands län, vilka bedömes vara i behov av understöd, lämna bidrag till eller bekosta sådan konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse, som enligt läkarutlåtande är önskvärd.

Bidrag skall också i mån av behov kunna lämnas till sådan behövande anhörig till rekreationsbehövande, som omhänderhar denne för personlig vård. Innevånare i Göteborg skall ha förtursrätt till bidrag från stiftelsen.

Avkastningen får inte användas till ändamål, som skall bekostas med utdebiterade medel.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Göteborgs och Bohus län samt Hallands län

Namn

-Stiftelsen Tjolöholmsfonden-
SEB, Institutioner & Stiftelser Richard Norling
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Ändamål

Stiftelsens skall ha till uppgift att åt sådana behövande innevånare i Göteborgs och Bohus län samt Hallands län, vilka bedömes vara i behov av understöd, lämna bidrag till eller bekosta sådan konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse, som enligt läkarutlåtande är önskvärd.

Bidrag skall också i mån av behov kunna lämnas till sådan behövande anhörig till rekreationsbehövande, som omhänderhar denne för personlig vård. Innevånare i Göteborg skall ha förtursrätt till bidrag från stiftelsen.
Avkastningen får inte användas till ändamål, som skall bekostas med utdebiterade medel.

Lund

Namn

-Louise Löwens stiftelse för pauvres honteux i Lunds stad-

Box 1096 Lunds Pastorat, Kyrkoförvaltningen
221 04 LUND
046-35 87 00

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att avkastningen utdelas såsom julgåvor till pauvres honteux i Lunds stad.

Lund

Namn

-Ida Wallis stiftelse för pauvres honteux i Lunds stad-

Box 1096 Lunds Pastorat, Kyrkoförvaltningen
221 04 LUND
046-35 87 00

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att efter kyrkorådets beprövande utdelas till pauvres honteux i Lunds stad.

Göteborg

Nylöse församling,

Namn

-Robertssonska/Larssonska stiftelsen-

Nylöse församling
Måns Bryntessonsgatan 25

415 03 Göteborg
031-7318050

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att lämna hjälp åt föräldralösa eller eljest fattiga välartade barns hjälp och vård från Nylöse församling, Göteborg.

Göteborg

Namn

-Stiftelsen Generalkonsul Eric M. Hultgrens donationsfond-

Tore Ström
Ulvövägen 35
459 93 LJUNGSKILE
0522-20842

eller

031-921463

Lilla Edsåsvägen 25

441 95 Alingsås

Ändamål

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom utdelande av understöd främja vården av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer i Göteborg, vilka är eller har varit aktiva som köpmän eller affärsmän i Göteborg.

Jämväl den vars make är eller har varit aktiv som köpman eller affärsman i Göteborg och som själv uppfyller övriga villkor inbegripes i kretsen av bidragsberättigade.

Vetlanda

Namn

-Bollingska stiftelsen-

Vetlanda församlings kyrkoråd
Vetlanda pastorat
Storgatan 58
574 31 VETLANDA

Telefon: 0383- 76 37 00

E-post:
vetlanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Ändamål

Fondens avkastning skall användas till understöd åt verkligt behövande äldre personer inom Vetlanda stad, företrädesvis ensamstående, vilka tyngas av ekonomiska bekymmer. Även andra, sjuka personer kunna ihågkommas.

Oskarshamn

Namn

OSKARSHAMNS FÖRSAMLING

Ändamål

OSKARSHAMNS FÖRSAMLING
Stiftelsen Strobels fondsista ansökningsdag 30 oktober
Stiftelsen Vidgad diakonisista ansökningsdag 30 oktober
Förvaltande stiftelser sista ansökningsdag 30 oktober
Stiftelsen till Kerstin Nilssons minne sista ansökningsdag 30 juni
Märk kuvertet ”Ansökan fondmedel” och skicka till;

Oskarshamns församling

Kyrkorådet

Box 175

572 24 Oskarshamn

Nedan visas en sammanfattning av fondernas avkastningsändamål;
Stiftelsen Strobels fond
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, årligen utdelas till pauvres honteux, hemma hörande i Oskarshamns församling.
Stiftelsen Vidgad diakoni
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, komma invånarna i Oskarshamns församling tillgodo och användas för gåvar eller åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt minderåriga barn.
Förvaltande stiftelser
A Petterssons donation
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, utdelas till i Oskarshamns församling boende sjuka och hjälpbehövande.
J H Wingrens donation
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, utdelas till i Oskarshamnsförsamling boende och användas till gåvor och åtgärder anseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla och handikappade och åt minderåriga behövande barn. I första hand skall därvid synskadade ihågkommas.
A o S Hägers donation
Avkastningen skall, sedan viss del lagts till kapitalet, utdelas till i boende i Oskarshamns församling och företrädesvis användas för gåvor eller åtgärder anseende uppmuntran åt minderåriga barn.
Stiftelsen till Kerstin
Avkastningen skall fördelas inom Oskarshamns kommun boende enligt följande;
Nilssons minne
en tredjedelskall utdelas till ensamma människor för deltagande i
sammankomster, utflykter, bussresor och andra aktiviteter som kan göra livetlättare för dem
en tredjedel skall utdelas till handikappade och deprimerade i form av blommor eller mindre gåvor för att ge dem en ljusglimt i livet
en tredjedel skall tillfalla behövande såväl sjuka barn och vuxna till hjälp för kostnader för sjukvård och rehabilitering
http://www.minkyrka.net/media/Ansokningsblankett/ansokningsblankett_till_stiftelser2.pdf

Kalmar

Namn

-Stiftelsen Wollinska Pensionsfonden-

Kalmar kommunstyrelse
Box 611
391 26 KALMAR
0480-450000

Ändamål

Understöd till pauvres honteux.

Kalmar

Namn

-Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse-

Hans Backne
Ståthållaregatan 3G
392 46 Kalmar
070-377 72 82

Ändamål

Understöd åt åldersstigna fattiga i Kalmar boende personer, företrädesvis Pauvres honteux.

Örebro län

Namn

Adolf Lindgrens stiftelser

Ändamål

Adolf Lindgrens stiftelser består av följande två stiftelser:

1. Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande

Studerande
Stiftelsen äger och förvaltar aktier och räntebärande papper.
Stiftelsen delar varje år ut stipendier till studerande på gymnasier, folkhögskolor, högskolor och universitet. Behöriga sökande är de som är födda och bosatta i Örebro län eller folkbokförda i länet sedan minst 5 år. Endast den som ej fyllt 30 år kan få stipendium.

Behövande
Stiftelsen delar varje år ut bidrag till behövande. Sökande skall vara eller ha varit verksam inom handel eller hantverk i Örebro län.

2. Adolf Lindgrens stiftelse för mindre och medelstora jordbrukare m.fl.

Jordbrukare
Stiftelsen äger och förvaltar fastigheten Centralpalatset i centrala Örebro samt aktier.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till utövare av mindre och medelstora jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare.

Allmännyttig verksamhet
Styrelsen delar även ut bidrag till allmännyttig verksamhet.
Behövande

Vem kan söka – Behörighetskrav

Allmänt behörighetskrav för samtliga grupper är att den sökande skall ha svårt att försörja sig p g a ålder, sjukdom eller andra omständigheter.

I första hand ges understöd till personer som härstammar från Adolf Lindgrens föräldrar.
I andra hand till avkomlingar till personer som varit i Adolf Lindgrens tjänst.
I tredje hand till personer som är eller har varit verksamma inom handel eller hantverk i Örebro län eller till sådan persons efterlevande familj.
Beslut meddelas per brev i december.

Ansökningstider / Blankett

Ansökningstiden är Nov

se vidare http://www.adolflindgren.se/behovande/index11,221.htm

OBS! Här kan du ladda hem blanketten under ansökningstiden

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett. Denna kan hämtas här på vår hemsida under ansökningstiden. Blanketten kan även hämtas på Stiftelsens kontor på Olaigatan 17 B i Örebro. Alla sökande meddelas beslut per brev i december.

Observera att ansökan skall vara helt komplett med alla bilagor när Du skickar in den.
Studerande
Vem kan söka/behörighetskrav

Stipendium kan sökas för studier på gymnasium, folkhögskolor, högskolor, universitet eller motsvarande.
Stipendium kan ej sökas för studier på årskurs 1 på gymnasiet.
Stipendium kan ej sökas för årskurs 1 på universitet om man inte har tidigare poäng.
Den sökande skall vara född i och bosatt i Örebro län eller folkbokförd i länet sedan minst fem år.
Även sökande som studerar utanför länet betraktas som behörig, under förutsättning att flytten från länet beror på fortsatta studier.
Den sökande får inte vara fyllda 30 år.
Stipendium ges ej till doktorander/forskare.
Den sökande får ej ha förmögenhet och inkomst överstigande 4 basbelopp.
Studierna skall avse heltidsstudier under minst 1 termin.
Beslut meddelas per e-post i november.

Ansökningstid

Ansökningstid för studier under läsåret 2015/2016 går ut onsdag 19 augusti 2015 klockan 24.00.
Det digitala ansökningsformuläret kommer finnas på hemsidan från och med den 16 juni.

http://www.adolflindgren.se/studerande/index11,220.htm

------------------------------------------------------
-Jordbrukare-

Att ansöka om bidrag/lån för mindre och medelstora jordbrukare m. fl.

Här får du information om de olika stegen till att söka bidrag/lån hos oss. Läs dessa instruktioner innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.
Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag/lån i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form.
Sista ansökningsdag 2015 är 28 februari.

http://www.adolflindgren.se/jordbrukare/index11,222.htm

Kristianstad

Namn

-Stiftelsen Louis & Ellen Ljungbergs Tjänstemannafond-

Stiftelsen Louis & Ellen Ljungbergs Tjänstemannafond

Box 536

291 25 Kristianstad
http://tjanstemannafonden.se/

http://tjanstemannafonden.se/uploads/files/stiftelsen-louis-och-ellen-ljungbergs-tjanstemannafond-ansokan.pdf

Beslut om gåva meddelas tidigast i maj månad och beslutad gåva kan tidigast betalas ut under juni månad.

“Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt”

Ändamål

En gåva kan bara ges till den som är högskoleutbildad och som har eller har haft en statlig, kommunal eller landstingskommunal tjänst i Kristianstads kommun som kräver sådan utbildning. Gåva kan även ges till barn till sådan person eller till änka/änkling efter sådan person.

Gåvor från fonden kan ges för att täcka vanliga levnadsomkostnader och andra särskilda behov exempelvis för handikapputrustning, för rehabilitering eller vård som inte finansieras genom landstinget eller för rekreation.

Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt.

Eventuell förmögenhet kan påverka bedömningen av rätt till gåva.

Beslut om gåva meddelas tidigast i maj månad och beslutad gåva kan tidigast betalas ut under juni månad.

“Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt”

Kristianstad

Namn

-Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors donation-

Ekonomikontoret

Kristianstads Kommun
291 80 KRISTIANSTAD
044-13 57 09

Ändamål

Stiftelsens ändamål är understöd till fattiga, företrädesvis sjuka i Kristianstad.

Uddevalla

Namn

För 2014 gäller:

Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 15 september.

Annonsering i tidningen Sju dagar sker under augusti. Bidragen betalas ut en gång per år, i början av december. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2013, samt bankkonto i ansökan för snabbare och enklare utbetalning.

För ansökningsåret 2014 är gränsen för högsta inkomst; 140 000 kronor, samt 3000 kronor i inkomst av kapital.
Ansökningsformulär

Ansökan Sannes Minne 2013.pdf
http://www.sannesminne.se/Homepage/Download-File/f/417798/h/213370f4add2ce9aca78b3ec6f0b920b/Ans%C3%B6kan+Sannes+Minne+2013

Ändamål

Stiftelsen Sannes Minne vill ge äldre kvinnor med låg inkomst,

boende i Uddevalla, en årlig penninggåva för lite guldkant i vardagen.

http://www.sannesminne.se/om-sannes-minne-5909921

Ansökningsregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år.

Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. Ansökan om bidrag kan göras under hela året.

Bohuslän

Namn

-Gustafsbergsstiftelsen-

Mer information hittar du på http://www.gustafsberg.se/

Ansökan senast 1 september varje år.
Kontakt

Gunnar Klasson
0522-51 84 51
070-735 64 88

Ansökan skickas till
Gustafsbergsstiftelsen
Gustafsberg 413
451 91 Uddevalla

Ändamål

Syftet är att ekonomiskt stödja studerande ungdomar på högskolor och universitet (under 25 år) födda och uppvuxna i Bohuslän.

Helsingborg

Namn

-Leonie Deshayes stiftelse för föräldralösa barn-

Ansökningsperiod:
1 augusti – 31 oktober

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Handelsbanken

Ändamål

BIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMAR SOM MIST EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARNA
Bidrag utgår till barn och ungdomar upp t o m 18 års ålder som mist en eller båda föräldrarna och som går i skola inom Helsingborgs kommun. Med skola avses som huvudregel förskoleklass till och med gymnasium. Bidrag kan utgå till ungdomar som fyllt 18 år men som fortfarande går på gymnasiet.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Petersenska hemmet-

Villkor för sökande av stipendium

Kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier. Studierna skall var yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och mer än hälften av utbildningstiden skall vara avslutad.
Ansökningstid samt beslut om stipendium

Ansökningstiden är under två perioder.Den första perioden omfattar tiden 1 mars t.o.m. 15 april.Besked om beslut meddelas för denna period under maj/ juni. Den andra perioden omfattar tiden 15 augusti t.o.m. 30 september. Till de som erhåller stipendium, kommer information och utbetalning ske under juni månad respektive december månad.De som ej erhåller information har inte erhållit något stipendium.
Vad skall ansökningen omfatta?

För att komma i beaktande vid prövning av stipendium skall följande vara uppfyllt:

Undertecknad ansökan i original på av stiftelsen fastställt ansökningsformulär. Till ansökan bilägges på formuläret angivna bilagor. Notera att personbeviset ej skall vara äldre än 6 månader
Kortfattad redogörelse varför stipendium söks
Strukturerad redogörelse (tillgångar, skulder, inkomster)
Redogörelse för till vad stipendiet skall användas till samt en specifikation över kostnaderna

Besked om eventuellt tilldelat stipendium övesändes per e-mail för period 1 under maj/juni månad och för period 2 under november/ december

Ansökan sänds till Petersenska hemmet, Box 10311, 100 55 Stockholm

http://www.stiftelsenpetersenskahemmet.se/

Ändamål

Stiftelsen Petersenska hemmet har till ändamål att genom utdelande av stipendier sörja för utbildning av kvinnliga studerande!