Elvira och Nils Gardhis understödsstiftelse

Stiftelsenamn:

Elvira och Nils Gardhis understödsstiftelse

Organisationsnummer: 846501-4317
c/o Adress: Svenska Kyrkan Malmö
Adress: Box 346
Postnummer: 201 23
Ort: Malmö
Telefonnummer: 040-35 90 43
Fax: 040-35 90 44
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall utdelas bland ålderstigna behövande personer som äro boende i S:t Petri församling i Malmö stad och vilka personer under sin krafts dagar ärligt och hederligt arbetat för sitt uppehälle.
År: 2014
Tillgångar: 14.990.599 kr

Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm

Stiftelsenamn:

Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm

Organisationsnummer: 823000-3769
c/o Adress:  
Adress: Svärdsvik Solängen
Postnummer: 590 14
Ort: Boxholm
Telefonnummer: 0142-30026
   
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Boxholm
Ändamål:

Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

 

Bidragsberättigade skall i första hand vara personer som varit anställda vid gamla Boxholms AB samt deras familjemedlemmar.

Som förut anställda vid Boxholms AB räknas personer enligt bilagda förteckning jämte de som på annat sätt visar sig ha varit anställda vid bolaget.

Bidragsberättigade skall i andra hand vara personer stadigvarande bosatta i Boxholms kommun samt deras familjemedlemmar.

När bidrag utgår i form av studiestipendier krävs inte att läroanstalten ligger inom Boxholms kommun.

År: 2014
Tillgångar: 121.635.179 kr

Stadsmissionen

Ekonomisk rådgivning och stöd

 

Du kan ansöka om bidrag om:

Du är vuxen och har barn under 18 år
Du är under 23 år och bor själv
Du är kvinna över 61 år och bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten
Du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård eller annan vård och bor i Stockholms län
Du kan inte söka bidrag för tandvård eller vårdkostnader som har gått till betalning, som du eller någon
annan redan har betalat eller som har gått till inkasso.

Vad kan jag söka bidrag för?

Beroende på hur gammal du är, om du har barn eller var du bor (se ovan) så kan du
söka bidrag för allmänna utgifter (t.ex. kläder, mat, hyra, medicin eller aktiviteter), tandvård,
konvalescentvård eller annan vård.

Bidrag beviljas aldrig för:
-Advokatkostnader
-Datorer
-Möbler, TV eller hushållsmaskiner
-Resor (förutom i samband med konvalescentvård i utlandet)

När kan jag söka bidrag?

Du som är kvinna över 61 år, bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten och
söker bidrag för allmänna utgifter kan ansöka två gånger per år under perioderna
januari t.o.m. mars
eller
november t.o.m. december

Du som söker bidrag för tandvård eller annan vård och bor i Stockholms län kan
ansöka en gång per år under perioden
januari t.o.m. april

(Du kan söka bidrag för konvalescentvård när som helst under året.)

Du som har barn under 18 år eller är under 23 år och bor själv kan ansöka en gång per år
när som helst under året

När får jag svar?

Vi svarar på alla ansökningar genom brev till din adress inom 2 veckor
från det att vi har fått ansökan.

Vi svarar inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mail
Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till adressen nedan.
Du får svar genom brev inom 2 veckor.

Beviljas din ansökan så kommer bidraget betalas till ditt personkonto, genom utbetalningskort per post
eller till din tandläkare eller vårdgivare vid fakturering.

Hur gör jag för att söka bidrag?

Skicka till adressen nedan:
1)
Ifylld blankett

2)
Familjebevis
(kan beställas från Skatteverket)
3)
Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret
(kan beställas från Skatteverket)
4)
Om du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård
eller annan vård:

Kostnadsförslag från din tandläkare eller vårdgivare

Bidragsansökan
c/o Stockholms Stadsmission
Box 47073
100 74 Stockholm

ANSÖKNINGSBLANKETT

http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Barnochunga/Unga-Station/Ekonomiska-bidrag/

Amicitiastiftelsen

Stiftelsenamn:

Amicitiastiftelsen

   
   
Adress: Engelbrektsgatan 20
Postnummer: 211 33
Ort: Malmö
Telefonnummer: 040-611 03 53
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Bengt Runner
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande, ålderstigna och sjuka, främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter för beredande av vård, undervisning och utbildning. Understöden skall lämnas till enskilda personer samt till institutioner och sammanslutningar.

Anna Lisa och Sven-Eric Lundgrens stiftelse för välgörande ändamål

Anna Lisa och Sven-Eric Lundgrens stiftelse för välgörande ändamål

Organisationsnummer: 846002-0442
c/o Adress: FöretagsEkonomerna
Adress: Järnvägsgatan 53
Postnummer: 216 16
Ort: Limhamn
Telefonnummer: 040-919715
Fax: 040-919681
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö

 

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar i Malmö stad, speciellt bland dem, som kunna hänföras till pauvres honteux.

Stiftelsens syfte kan tillgodoses antingen genom direkta bidrag till hjälpbehövande eller genom understödjande av hem för pauvres honteux eller för sjuka och ålderstigna.

Stiftelsens verksamhet skall utövas på ett försynt sätt. Därest någon av våra nu levande släktingar av familjerna Nellborn, Ekström, Dyberg och Arndt skulle komma i behov av hjälp, skola de oavsett boningsorten äga företräde vid utdelning av medel från stiftelsen.
År: 2008
Förmögenhet: 28.713.963 kr

Axel Linders Stiftelse nr 2

Fond till behövande bosatta inom Älvsborgs län, Skene, Örby socken och Alingsås stad

Axel Linders Stiftelse nr 2

Organisationsnummer: 868401-2902
 c/o Adress: Staffan Rystedt
 Adress: S. Fiskaregatan 35
 Postnummer: 441 50
 Ort: Alingsås
 Telefonnummer: 0322-637511
 Stiftelsetyp: Annan stiftelse
 Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
 Län: Västra Götalands län
 Säte: Alingsås
 Ändamål: Av avkastningen skall 1/10 varje år läggas till kapitalet.

Sedan stiftelsens löpande utgifter bestridits, skall återstoden användas till främjande av vård av ålderstigna, sjuka och lytta,- främja barns eller ungdoms vård, fostran eller utbildning,- utdelning av julgåvor till kroniskt sjuka och sjuka, intagna å sanatorier,- och även i någon mån, utdelande av bidrag till änkor med försörjningsplikt mot två eller flera minderåriga barn.

Stiftelsens för utdelning avsedda medel må kunna fördelas dels genom personliga understöd eller bidrag, dels ock genom gåvor till sammanslutningar eller inrättningar med ändamål, som sammanfalla med denna stiftelses.

Minst 1/3 av medlen skola komma behövande personer, bosatta inom Älvsborgs län tillgodo med företrädesrätt för personer bosatta inom Skene municipalsamhälle, Örby socken och Alingsås stad.- och medicinsk forskning.
År: 2010
Förmögenhet: 34.690.261 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Berndt Jönssons stiftelse för understöd åt behövande

Berndt Jönssons stiftelse för understöd åt behövande

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer, företrädesvis i åldern 55 till 67 år, som äro kyrkobokförda i någon av Fosie, S:t Pauli, S:t Johannes, Möllevångens, Limhamns eller Slottsstadens församlingar i Malmö.

 

Stiftelsenamn: Berndt Jönssons stiftelse för understöd åt behövande
Organisationsnummer: 846002-0566
c/o Adress: Handelsbanken
Adress: Kapitalplacering
Postnummer: 205 40
Ort: MALMÖ
Telefonnummer: 040-24 50 00

 

Familjen P Thulins stiftelse

Familjen P Thulins stiftelse för vård av behövande och sjuka i nordvästra Skåne

Ändamål: Främja vård av behövande sjuka, ålderstigna eller lytta, bosatta inom Ängelholms gamla sjukvårdsområde, Ängelholm, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och Båstads kommuner.

Ansökan: När som helst under året på särskild blankett. Intyg av läkare/diakon krävs.

Ansökningarna handläggs under juli-augusti

Ansökningsblankett kan revideras från stiftelsen

 

Familjen P Thulins stiftelse

BOX 1006

262 21 Ängelholm

Skåne län

0431-12740

Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond

Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond
Kyrkogatan 28
Domkyrkoförsamlingen
411 15 GÖTEBORG
031-7316130

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till hyreshjälp, vård vid sjukdom eller annan dylik hjälp åt inom församlingen boende behövande ålderstigna, företrädesvis sådana, tillhörande kategorin pauvres honteux.

Stiftelsen Carla och Arne Ahlbergs Fond

Stiftelsen Carla och Arne Ahlbergs Fond
Nordea Stiftelseadministration G 273
Nordea Investment Management AB
105 71 STOCKHOLM

För blankett ring
08-57942822

eller Katarina Församling i Stockholm

08-7436851

Sedan notariatavdelningen erhållit ersättning för sin förvaltning skall återstoden av den årliga avkastningen enligt kyrkoherdens i församlingen bestämmande och genom notariatavdelningens försorg utbetalas till i församlingen skrivna behövande sjuka eller ålderstigna personer.