Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne

Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne
Sandvik AB
811 81  SANDVIKEN
026-26 12 06

Rätt kontaktuppgifter:

Göranssonska Stiftelserna

c/o Sandvik AB

811 81 Sandviken

026-23 57 60

Stiftelsen har till ändamål att:

1 huvudsakligen att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer eller främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning åt behövande

2 i andra hand att i mån av behov i Sandviken gagna följande allmännyttiga ändamål, som icke pläga tillgodoses genom vanlig utdebitering, nämligen bättre sjukvård eller ålderdomsförsörjning eller ungdoms fostran och utbildning

Stiftelsen Södermanlands och Nerikes Gilles Understödsfond

Stiftelsen Södermanlands och Nerikes Gilles Understödsfond
Yngvevägen 3
Magnusson
182 64 DJURSHOLM
08-7253603

Stiftelsen har till syfte att åstadkomma medel till understöd åt äldre obemedlade damer, som varit eller äro bosatta i Södermanland eller Närke eller äro änkor efter anförvanter till medlemmar av Södermanlands och Nerikes gille.

 

Blå zoner där folk blir äldre

Mystiken kring blå zoner

Det finns platser i världen, så kallade blå zoner, där en stor del av befolkningen blir 100 år eller äldre. Men vad är hemligheten bakom den höga åldern? Hur lever människorna i de blå zonerna och vad äter de? Vetenskapsjournalisten Henrik Ennart skingrar mystiken.

Publicerad den 26 november, 2015

Det finns fyra blå zoner i världen: Nicoyahalvön (Costa Rica), Sardinien (Italien), Ikaria (Grekland) och Okinawa (Japan). 

– Sannolikt finns det många fler blå zoner i världen. Exempelvis tenderar människor att bli väldigt gamla på vissa orter i Småland. Men för att klassas som blå zon måste det finnas forskning och tydliga bevis för att befolkningen på platsen verkligen blir äldre, förklarar Henrik Ennart. 

Tillvaron kretsar kring mat

Henrik Ennart har under många år intresserat sig för människans åldrande. Han har plöjt forskningen i ämnet och rest till de blå zonerna, för att ta reda på hur människorna där lever sina liv. Något rätt gör de, men exakt vad?

– Det finns självklart en mängd olika faktorer som påverkar hur gammal en människa blir. Men forskarna har ringat in fyra saker som är särskilt viktiga: hälsosam mat, fysisk aktivitet i 
vardagen, socialt nätverk samt en känsla av mål och mening i tillvaron. 

Livet i de blå zonerna kretsar mycket kring maten. 

– De flesta odlar sina egna grödor, vilket ger näringsrika produkter, vardagsmotion och en känsla av mening. Gemensamma måltider bidrar till det sociala.

Vad människor lägger på tallriken skiljer sig en del från blå zon till blå zon. Men det finns vissa gemensamma nämnare.

– I de blå zonerna äter man mycket färska råvaror i säsong. Basmaten är vegetarisk och man äter inte kött varje dag. Man är också sparsam med socker, vitt mjöl och processad mat. En annan sak är att man äter väldigt många olika sorters mat, kosten är absolut inte ensidig. I Okinawa har man som tumregel att äta efter regnbågens färger, för att få i sig så många olika typer av vitaminer och mineraler som möjligt.

Äter långsamt och går inte i pension

De blå zonerna är relativt fattiga områden, vilket gör att människor äter sig mätta, inte mer. Det förekommer helt enkelt inget frosseri. 

– Traditionellt sett äter människorna i de blå zonerna en fiberrik kost, i ett långsamt tempo. Det gör att mättnadskänslan hänger med. Det tar nämligen ungefär 20 minuter för tarmen att skicka en signal till hjärnan om att det inte behövs mer mat. I Okinawa äter människorna ännu mindre, där strävar man efter att bara äta sig mätt till 80 procent. 

I de blå zonerna går människor inte i pension. De äldre är en naturlig del av samhället, de fortsätter jobba så länge de kan och ligger ingen till last. Demenssjukdomar förekommer nästan inte alls. Även sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer är förhållandevis ovanliga.

– Även en person som är 98 år och lite trött måste ge sig ut och vattna sina plantor, annars dör 
plantorna. Det är en stark motor att hålla igång.

Den höga åldern – arv eller miljö?

Men så till den klassiska frågan: Vad väger tyngst, arvet eller miljön? För att ta reda på det har forskare följt människor som har lämnat de blå zonerna och bosatt sig någon annanstans i världen.

– Okinawa-bor som flyttade till Kanada, ett land med hög medellivslängd, blev gamla. Okinawa-bor som flyttade till Hawaii och Brasilien, platser med relativt låg medellivslängd, levde däremot inte alls lika länge. Det tyder på att det inte finns någon särskilt Okinawa-gen.

Vid Okinawa finns flera amerikanska flygbaser, och sedan några decennier tillbaka är platsen väldigt USA-influerad med massor av läskautomater och snabbmatsrestauranger.

– Många människor, framför allt män, har lagt den gamla livsstilen åt sidan. Det har lett till försämrad hälsa och kortare liv. Det är ytterligare ett belägg för att miljön väger väldigt tungt. 

Henrik Ennart har skrivit boken ”Åldrandets gåta” (Ordfront Förlag, 2013). Nu är han aktuell med en ny bok, ”Den blå maten: recept för ett långt och lyckligt liv” (Ordfront Förlag, 2015), som han har skrivit tillsammans med stjärnkocken Niklas Ekstedt. Boken bjuder på 52 rätter, som är framtagna utifrån författarnas kunskap om de blå zonerna och vilken typ av mat som gynnar hälsan.

http://www.ica.se/halsa/artikel/bla-zoner/

Stiftelsen C.M. Fleetwoods Testamentsfond

Stiftelsen C.M. Fleetwoods Testamentsfond
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00

Avkastningen skall användas till:

a) Ekonomisk hjälp till äldre personer, som äro i trängande behov därav.

b) Välgörande kristen verksamhet 

c) Missionsverksamhet på protestantisk grund inom eller utom riket.

Verner och Ella Hellströms stiftelse

Stiftelsenamn:

Verner och Ella Hellströms stiftelse

Organisationsnummer: 802478-3550
c/o Adress: Claes-Olof Olsson
Adress: Enehagsgatan 166
Postnummer: 441 57
Ort: Alingsås
Telefonnummer: 0322-18774
Fax:  
E-post: olsson.co@gmail.com
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Alingsås
Ändamål: Stiftelsens ändamål skall vara att dela ut medel till äldre i Alingsås kommun som har det ekonomiskt svårt. Stiftelsen skall årligen dela ut så stor del av avkastningen av kapitalet så att stiftelsen uppfyller kraven på en utdelande allmännyttig stiftelse.

Lektor Emil Rodhes Stiftelse

Stiftelsenamn:

Lektor Emil Rodhes Stiftelse

Organisationsnummer: 857500-6591
c/o Adress: Domkyrkoförsamlingen
Adress: Kyrkogatan 28
Postnummer: 411 15
Ort: GÖTEBORG
Telefonnummer: 031-7316130
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga räntas skall utdelas åt några fattiga eller medellösa sjuka med något företräde för så kallade "pauvres honteux" och äldre tjänarinnor, som har svårt att betala bostadshyran.

Stiftelsen Ebbas minne

Stiftelsens ändamål

1:a hand som bidrag till äldre och sjuka från Östra Vemmenhögs församling för vård vid privat vårdinrättning eller olika hjälpåtgärder inom hemsjukvården för rehabilitering och aktivering av sjuk åldring för att bidraga till eller möjliggöra att den sjuke längre och bättre kan vistas eller vårdas i egen hemmiljö eller eljest annorledes än på lasarett, sjukstuga eller vårdhem. Som ex. på lämpliga hjälpåtgärder må nämnas extra hemhjälp, ersättare för vila åt anhörig vårdare, bidrag till lämplig rekreationsresa, extra färdtjänst, olika tekniska hjälpmedel, särskild tandvård eller andra lämpliga hjälpåtgärder och aktiviteter för daglig livsföring (ADL), som icke lämpligen direkt kunna erhållas genom samhällets försorg.

2:a hand som hjälp enligt ovan för annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad från församlingen. Om icke någon hjälpbehövande finnes i Östra Vemmenhögs församling, får istället motsvarande hjälp ges åt äldre och sjuka i Skurups kommun.

Stiftelsen Ebbas minne
Skurups Kommun
274 80 SKURUP
0411-53 60 16

Sölvesborgs kommuns donationsfonder

Sala kommuns fonder

ask                             Ask i oktober

Vet ej hur det ser ut för 2016! Ring och fråga!

 

I oktober månad varje år utannonseras vård- och omsorgsnämndens lediga fonder. Du har 14 dagar på dig att ansöka. På vård- och omsorgsnämndens sammanträde i november tas beslut om fonderna.

Fondmedel att söka i år

Ansökan inkommen senast den 23 oktober 2015.

 1. J E JOHANSSONS SJUKHJÄLPSFOND, VÄSTERFÄRNEBO
  Ingen utdelning 2015.
 2. MAKARNA LUNDINS ÅLDERDOMSHEMSFOND
  Ingen utdelning 2015.
 3. MAKARNA LUNDINS DONATIONSFOND (2 x 100 kr)
  Ett antal legat á 100 kr till jul och 100 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Ensamstående äldre personer tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 4. JAKOB HOLMGRENS DONATIONSFOND (2 x 100 kr)
  Ett antal legat á 100 kr till jul och 100 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Äldre kvinnor tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 5. MAKARNA HOLMGRENS DONATIONSFOND (2 x 300 kr)
  Ett antal legat á 300 kr till jul och 300 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Äldre kvinnor tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 6. SOCIAL SAMFOND
  Utdelning enligt tidigare beslut till julen 2015.

Vem kan använda den här tjänsten?

Fonderna riktar sig till äldre personer (50 år) som bott i Sala kommun de senaste 5 åren. För att kunna ansöka vissa av fonderna krävs att du tillhör Svenska kyrkan.

Vad kostar tjänsten?

Tjänsten är kostnadsfri.

Innan du fyller i formuläret

Du behöver veta vilka inkomster du har, exempelvis pension, kontanter på bank, aktier/obligationer och fordringar.

Fyll i formulär

Ansökan Makarna Lundins Ålderdomshemsfond

Blankett för utskrift (pdf) | Sala kommun

Ansökan om fondmedel - övriga fonder

Blankett för utskrift (pdf) | Sala kommun

Lämna en synpunkt på denna tjänst

Vi vill gärna bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet och tar gärna emot dina synpunkter på den här tjänsten. Såväl klagomål som beröm och förbättringsförslag mottages tacksamt.

Lämna ett meddelande till handläggaren

Här kan du skicka ett meddelande direkt till mig som handlägger den här tjänsten. Glöm inte dina kontaktuppgifter om du vill att jag ska svara dig.

Handläggande enhet

Sala kommun
Vård och omsorg
Box 304
733 25 Sala

Telefon (växel): 0224-74 70 00

Handläggare/Ansvarig för denna tjänst

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

 

"Främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön".

 

När kan man ansöka?