Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond

Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond

Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond

Ansökningsportalen till Stiftelsen är öppen
15 jan - 15 febr
1-30 sept
Länkar till resp ansökningsblankett finns på Stiftelsens hemsida under
ansökningsperioderna.
Bara vårdnadshavare resp organisationer som beviljats bidrag får besked
ca 1 månad efter ansökningsperiodens utgång.
Redovisning ska ske digitalt inom 3 mån efter att bidraget erhållits
till info@nolleroth.se

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande barn och ungdomar t o m 18 år samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar t o m 18 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Vad gäller föreningar och organisationer, bör medel enligt ansökan användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet. Bidrag ur fonden får inte utgå till behov som kan tillgodoses genom det allmännas försorg eller lämnas till föreningar och organisationer inom offentlig verksamhet. Medel utdelas ej för vid ansökan redan genomförda aktiviteter eller inköp.

Testamentatorns önskan
Genom testamente den 11 april 1889 förordnade J C E Nolleroth att Göteborgs Stad erhåller 100 000 kr som bildade en fond benämnd StiftelsenJ C E Nolleroths Donationsfond. Avkastningen ska användas till uppfostran och vård av späda barn, vars föräldrar var döda eller till följd av fattigdom ur stånd att själva bedriva uppfostran och vård. Fonden förvaltas av en särskild styrelse, som utses av kommunfullmäktige i Göteborg.

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 114 kr! Och finns att köpas på Adlibris, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Bröstcancerfonden

Stipendier och bidrag

Stipendium ur Bröstcancerfonden
Utlysning av bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne
Rehabiliteringsaktiviteter
Övriga stipendier

Utlysning av bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne

Bidrag utdelas för "flärd", exempelvis inköp av baddräkt, tatuering av ögonbryn eller dylikt. Bidragsgränsen är 5 000 kronor per sökande. Ansökan skall innehålla en tydlig specifikation på produkt- eller rehabiliteringskostnad för att behandlas.
Möjlighet att söka dessa stipendier står enbart öppen för medlemmar i bröstcancerföreningarna/BRO. I första hand ges bidrag till personer med begränsad ekonomi, skicka därför även med en kopia på din senaste deklaration.

Elisabet Hedins fond blankett

Ansökningsperioden till Elisabeth Hedins Fond är avslutad för 2017.

Ny utlysning kommer att anslås på BROs hemsida under hösten 2017.

www.bro.org.se/


Välkommen att söka BRO-finansierade rehabiliteringsaktiviteter under 2017

Må Bra-program på Masesgården

Må Bra-helger för unga kvinnor med spridd bröstcancer


Övriga stipendier

CancerRehabFonden
www.cancerrehabfonden.se
telefon: 08-522 001 00  

Cancer- och Allergifonden
www.cancerochallergifonden.se
Telefon 08-34 59 90 eller 08-33 08 95

Curo Riksföreningen För Cancersjuka
www.curo.nu

Telefon 08-720 30 81
Telefontid: måndag-torsdag 13.00-16.00

Kontakta gärna även din kommun och undersök vilka möjligheter det finns att söka stipendier lokalt. På biblioteken finns ofta böcker med information om olika fonder och stipendier.


Stipendium ur Bröstcancerfonden

Stipendierna ger tillfälle till kompetensutveckling inom bröstcancerområdet genom att gå en kurs eller delta på någon konferens.  Det finns goda chanser att få ta del av ett stipendium så vi uppmanar våra medlemmar att söka. Möjligheten att söka dessa stipendier står öppen för medlemmar i bröstcancerföreningarna och för sjukvårdspersonal med anknytning till bröstcancervård och rehabilitering. BROs styrelseledamöter kan inte söka stipendium ur Bröstcancerfonden.

Resestipendium

Stipendier är till för individuella kompetensutvecklande aktiviteter som deltagande i kurser/konferenser etc, inte för rekreation eller rehabilitering. Exempel på detta är 28 -29 oktober 2017 13:th Europa Donna Pan European Conference, Ljubljana, Slovenien

Stipendier utdelas inte till samma person två år i rad.
Stipendiaterna ansvarar själva för att boka resor (ekonomiklass) och logi (hotell av medelhög standard) samt göra konferensanmälan.
Bidragsgränsen är 10 000 kr per sökande. Full finansiering utlovas inte.
BRO förväntar sig att stipendiaterna deltar under hela konferensen, skriver en skriftlig rapport och eventuellt även gör en muntlig presentation i den lokala bröstcancerföreningen eller på en konferens anordnad av BRO. 

Ansökningstiden för 2017 har gått ut.

Johanniterorden i Sverige

Fond för gamla, sjuka och nödlidande

 

 

johanniterorden

Ansökan om medel

Av tradition hjälper orden gamla, sjuka och nödlidande, såväl i direkt förbindelse med den behövande som indirekt genom olika organisationer. Orden satsar årligen ungefär 1/3 av avkastningen på olika projekt som berör åldringsvård, vård i livets slutskede, demenssjukdomar mm. Huvudsakligen sker hjälpen i Sverige, men Orden stöder även nödställda i utlandet, t.ex. ett ögonsjukhus i Jerusalem.

ANSÖKNINGSTID 15 MAJ – 15 AUGUSTI

Ansökan om bidrag görs på blankett som kan laddas ner 15 MAJ – 15 AUGUSTI från denna hemsida, se Blanketter. Alternativt kan blankett beställas 15 MAJ – 15 AUGUSTI  från Ordens kansli på tfn

08-664 40 20. De skall fyllas i enligt enkla anvisningar. Ansökningar skall undertecknas och skickas till den lokala organisation som finns angiven på blanketten.

http://johanniterorden.se/hjalpverksamheten/blanketter/

Ansökan om medel

Johanniterorden i Sverige
Box 24 172
104 51
STOCKHOLM
SWEDEN

 

 

Stiftelsen Swanlundska fonden

Stiftelsen Swanlundska fonden

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs församling och som genomgått Bokelundsskolans högstadium i Sölvesborg kan ansöka ur fonden. Ansökan avser fortsatta skolstudier eller vidare yrkesutbildning.

Bidrag kan inte erhållas retroaktivt. Förstagångssökande ska vara högst 25 år under ansökningsåret.

Särskild ansökningsblankett måste användas. Den kan laddas ner här på hemsidan - endast tillgänglig under ansökningstiden.

Swanlundska fonden - ansökningsblankett (pdf) »

Swanlundska fonden - ansökningsblankett (doc) »

Till ansökan ska bifogas:

 • personbevis som visar att du är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs församling,
 • avskrift av betyg från grundskola,
 • studieintyg som visar vilka kurser du genomfört på universitet, högskola eller liknande,
 • intyg om pågående studier
 • uppgift om vilka studier som ska bedrivas kommande läsår.

Ofullständig ansökan behandlas inte!

Ansökan sänds till
Styrelsen för Swanlundska fonden
c/o Lena Mattsson
294 80 Sölvesborg

Upplysningar:
Sölvesborgs Församling
Marie Carlsson
Tel: 0456-554 45

Sölvesborgs kommun
Lena Mattsson
Tel: 0456-81 61 90

Annonsering sker 25 mars 2017 – utdelning 1 juni 2017.
Ansökan skall vara inkommen senast 2017-04-18.

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond

Stiftelsen Ekedalens och
Sjöfartsintresserades fond

Stipendium

Stiftelsen har till ändamål att bereda vård, uppfostran och lantvistelse åt barn. Stiftelsens verksamhet skall i halva sin omfattning företrädesvis avse beredande av lantvistelse åt klena eller på annat sätt behövande barn till sjöfolk, hamnarbetareeller på annat sätt sjöfarten närstående personer i Göteborg samt i halva sin omfattning företrädesvis avse uppfostran och vård åt i Göteborg hemmahörande barn.

Vill Du vara med och segla en skuta eller komma till ett seglarläger i sommar? I så fall kan Du kontakta någon av nedanstående organisationer. När Du anmält dig till någon av dem och vet att Du får komma med på en segling kan Du ansöka om ett stipendium från Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond. Stipendiet innebär att Du själv bara behöver betala 50% av deltagaravgiften, Ekedalen står för halva avgiften upp till 2000:-, för den segling Du blir antagen till.

En förutsättning är att Du bor i Göteborg och att Du är yngre än 18 år.

Föreningen för M/S Atene
Box 13
471 21 Skärhamn
Tel: Kansliet 0304-67 00 19
Marie Olausson 0708-67 13 40
E-post: segla@msatene.com
Webbplats: www.msatene.com

Föreningen Mot Bättre Vetande (Astrid Finne och Hawila)
Bokningen, MBV Skolskepp,
Kabyssvägen 1, 430 90 Öckerö
Tel: 031-96 21 26
Fax: 031-96 21 07
E-post: info@mbv.se
Webbplats: www.mbv.se

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Tel: 031-29 35 05 kl. 10.00-15.00
Fax: 031-69 33 10
E-post: seglarskolan@sxk.se
Webbplats: www.sxk.se/seglarskola-och-seglarlager/

Skonaren Ingos vänner
Lundby Hamngata 40
417 54 Göteborg
Tel: 031-14 25 01
Fax: 031-14 25 03
E-post: kontoret@skonaren-ingo.org
Webbplats: www.skonaren-ingo.org

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta
Västra Distriktet
Lundgatan 1
416 61 Göteborg,
Tel: 031-19 83 10
E-post: janne.otterstrom@usfvast.se
Webbplats: www.usfvast.se

Störst chans att få stipendiet har Du om Du t ex:

 • Är med i en sjöscoutkår
 • Har skaffat Dig förarbevis eller skepparbevis
 • Varit PRAO-elev på ett fartyg
 • Deltagit i arbetet på något av de här aktuella fartygen eller på annat sätt kan visa att Du är särskilt intresserad av en framtida utbildning till något sjöyrke.

Du har förtur om någon av dina föräldrar är anställd i ett sjöfartsföretag eller om Du kan visa att Du av speciella skäl, ekonomiska eller andra, annars inte skulle ha någon chans att få komma ut på något utöver det vanliga under sommarlovet.

Seglingsprogram

För information om seglingsprogrammen hänvisar vi till deras respektive hemsidor.

Föreningen för M/S Atene

MBV Skolskepp

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Skonaren Ingos vänner

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Boviks Seglarskola

Ansökan

Ansökan om stipendium skall göras på en särskild blankett.

Formuläret laddas hem från bifogade pdf-fil eller rekvireras från Svensk Sjöfart.

Stiftelsen Louis & Ellen Ljungbergs Tjänstemannafond

En gåva kan bara ges till den som är högskoleutbildad och som har eller har haft en statlig, kommunal eller landstingskommunal tjänst i Kristianstads kommun som kräver sådan utbildning. Gåva kan även ges till barn till sådan person eller till änka/änkling efter sådan person.

Gåvor från fonden kan ges för att täcka vanliga levnadsomkostnader och andra särskilda behov exempelvis för handikapputrustning, för rehabilitering eller vård som inte finansieras genom landstinget eller för rekreation.

Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt.

Eventuell förmögenhet kan påverka bedömningen av rätt till gåva.

Beslut om gåva meddelas tidigast i maj månad och beslutad gåva kan tidigast betalas ut under juni månad.

“Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt”

Stiftelsen Louis & Ellen Ljungbergs Tjänstemannafond
Box 536
291 25 Kristianstad 
http://tjanstemannafonden.se/

ANSÖKAN

Stiftelsen Ester Almqvists minnesfond

Stiftelsen Ester Almqvists minnesfond
Stiftelser & Företag
SEB Private Banking
205 20 MALMÖ
040-667 60 00

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall ett eller flera stipendier, utan företräde för någon viss konstgren, utgå till konstnär stammande från södra Sverige eller verksam där, som enligt styrelsens mening är dels förtjänt av ekonomisk uppmuntran och dels i behov därav. Stipendiet skall avse studier, vare sig genom utbildning på konstskola, genom studieresa eller i annan form.

Om Ester Almqvists Minnesfond

Ester Dorothea Almqvist (1869-1934) hörde till de konstnärer som banade väg för modernismens genombrott i Sverige.  Hennes konst präglades av expressionismens intensiva färgmättnad, och ­­- framför allt – en oförvägen linjeföring som fick full frihet i hennes kraftfulla och dynamiskt komponerade dukar, ofta landskap, där motiven helt och hållet genomträngs, ja besjälas, av den måleriska gesten.

I hennes vänkrets återfanns flertalet av dåtidens store konstnärer; Tora Vega Holmström, Maja Fjaestad, Maj Bring, Siri Derkert och Vera Nilsson med flera.

1992 uppmärksammades Ester internationellt då Förenta Nationerna valde hennes målning Sammankomsten (1929) som motiv för ett av sex frimärken i en serie som hyllar Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Esters målning illustrerar Artikel 20: “Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.”

Stiftelsen Karin och John Drumms Understödsfond

Stiftelsen Karin och John Drumms Understödsfond

Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna understöd åt behövande inom Karin Drumms, släkt eller inom, Karin Drumms förste make, Harald Nilssons släkt eller till de av Karin Drumms vänner, som är i behov av understöd samt att i andra hand lämna understöd åt behövande, som är boende i Göteborg och hänförliga till "pauvres honteux", varvid behövande som tillhört Göteborgs Orkesterförening skall ha företräde.

 

SEB

Institutioner & Stiftelser

40504 GÖTEBORG

031-622516

 

Rune Ljungdahls Stiftelse

Ansökan inom omsorg, omvårdnad

För att Rune Ljungdahls Stiftelse ska kunna hantera ansökan måste ansökan innehålla,
en sammanfattning om varför bidrag söks, samt att kopior bifogas av följande uppgifter.

• En sammanfattning om varför bidrag söks/ VIKTIGT!


• Nytt/Aktuellt intyg från läkare/kurator eller liknande/annan som bekräftar det som anförs i ansökan.

• Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
• Kopia på senaste deklaration/ Inkomst får inte överstiga 181 600 kr (familj 226 400 kr) efter grundavdrag/ Högre inkomst = AVSLAG
• För utbetalning, vilken bank + konto inklusive alla siffror i clearing numret/ VIKTIGT!


• Kvitton på betalda utlägg efter att ett BESLUT meddelats och som kan kopplas till det som det sökts för. 

   – inget bidrag annars!
• Stiftelsen betalar inte ut några förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter vårt beslutssvar.
• Viktigt att veta, att stiftelsen inte godkänner ansökningar som kopplas till hyror eller skulder.
• Inga blanketter behövs/ Ansökningar mottas och hanteras löpande under året.
• Ansökningar skall företrädesvis ske med brev, men kan också göras över mail.
  – oavsett vilket, så skall ansökan och intyg vara undertecknade/ VIKTIGT!

http://stiftelsenrl.se/ansokningsforfarandet/ansokan-om-omsorg-omvardnad/

Kontakter med stiftelsen Rune Ljungdahl skall alltid ske antingen med brev eller mail.
Vi svarar inte i telefon!
Rune Ljungdahls stiftelse
Box 144
SE-296 22 ÅHUS
E-post: srj@telia.com

Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fonder

 Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fonder

Ändamål :

”…… att till förmån för Göteborgs samhälle främja …..”, så skall Du bo eller verka i Göteborg. Du kan vara en fysisk person eller söka för en organisation och det måste vara något som ryms i Stiftelsens ändamål, se ovan

Då bara ett begränsat antal ansökningar kan beviljas prioriteras undervisning och utbildning inom allmännyttiga och kulturella områden samt hjälpverksamhet bland barn och behövande. Det sistnämnda fordrar i allmänhet intyg från kurator eller motsvarande.

http://www.theodorochhannemannheimersfonder.se/wp/

 1. Allmän blankett
 2. Ansökan om fondmedel för vård och uppfostran av barn
 3. Behövande blankett

Mail: sthmf@telia.com

Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fonder
Postbox 5171
412 51 Göteborg

Telefontid tisdagar 09.00 – 12.00
Telefon 031 703 43 02