Bröstcancerfonden

Stipendier och bidrag

Stipendium ur Bröstcancerfonden
Utlysning av bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne
Rehabiliteringsaktiviteter
Övriga stipendier

Utlysning av bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne

Bidrag utdelas för "flärd", exempelvis inköp av baddräkt, tatuering av ögonbryn eller dylikt. Bidragsgränsen är 5 000 kronor per sökande. Ansökan skall innehålla en tydlig specifikation på produkt- eller rehabiliteringskostnad för att behandlas.
Möjlighet att söka dessa stipendier står enbart öppen för medlemmar i bröstcancerföreningarna/BRO. I första hand ges bidrag till personer med begränsad ekonomi, skicka därför även med en kopia på din senaste deklaration.

Elisabet Hedins fond blankett

Ansökningsperioden till Elisabeth Hedins Fond är avslutad för 2017.

Ny utlysning kommer att anslås på BROs hemsida under hösten 2017.

www.bro.org.se/


Välkommen att söka BRO-finansierade rehabiliteringsaktiviteter under 2017

Må Bra-program på Masesgården

Må Bra-helger för unga kvinnor med spridd bröstcancer


Övriga stipendier

CancerRehabFonden
www.cancerrehabfonden.se
telefon: 08-522 001 00  

Cancer- och Allergifonden
www.cancerochallergifonden.se
Telefon 08-34 59 90 eller 08-33 08 95

Curo Riksföreningen För Cancersjuka
www.curo.nu

Telefon 08-720 30 81
Telefontid: måndag-torsdag 13.00-16.00

Kontakta gärna även din kommun och undersök vilka möjligheter det finns att söka stipendier lokalt. På biblioteken finns ofta böcker med information om olika fonder och stipendier.


Stipendium ur Bröstcancerfonden

Stipendierna ger tillfälle till kompetensutveckling inom bröstcancerområdet genom att gå en kurs eller delta på någon konferens.  Det finns goda chanser att få ta del av ett stipendium så vi uppmanar våra medlemmar att söka. Möjligheten att söka dessa stipendier står öppen för medlemmar i bröstcancerföreningarna och för sjukvårdspersonal med anknytning till bröstcancervård och rehabilitering. BROs styrelseledamöter kan inte söka stipendium ur Bröstcancerfonden.

Resestipendium

Stipendier är till för individuella kompetensutvecklande aktiviteter som deltagande i kurser/konferenser etc, inte för rekreation eller rehabilitering. Exempel på detta är 28 -29 oktober 2017 13:th Europa Donna Pan European Conference, Ljubljana, Slovenien

Stipendier utdelas inte till samma person två år i rad.
Stipendiaterna ansvarar själva för att boka resor (ekonomiklass) och logi (hotell av medelhög standard) samt göra konferensanmälan.
Bidragsgränsen är 10 000 kr per sökande. Full finansiering utlovas inte.
BRO förväntar sig att stipendiaterna deltar under hela konferensen, skriver en skriftlig rapport och eventuellt även gör en muntlig presentation i den lokala bröstcancerföreningen eller på en konferens anordnad av BRO. 

Ansökningstiden för 2017 har gått ut.

Posted in Fonder & Stipendier.