Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse för barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning

Stiftelsenamn:

Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse för barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning

c/o Adress: Lena Ivarsson
Adress: Valbacksvägen 24
Postnummer: 570 31
Ort: INGATORP
Telefonnummer: 0381-21422

E-post: anderssonsoren3@gmail.com

Kontaktperson: Sören Andersson
Stiftelsetyp: Annan stiftelse

Län: Jönköpings län
Säte: Eksjö

Ändamål: Att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

(Erhållande av anslag gäller endast till förmån för personer och föreningar inom Ingatorps kommuns gamla gränsområde, Bellö socken undantagen)

År: 2014
Tillgångar: 9.999.095 kr

Stiftelsen Hjälpfonden

OBS! UPPDATERAD INFORMATION

prins

 

Stiftelsen Hjälpfonden

Hjälpfonden har till huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande.

För "Barns vård och fostran":

Söks av: Ensamstående med barn

Prins Carl-Gustafs stiftelse ”Hjälpfonden”

Kontakt: Kungliga Hovstaterna
111 30  STOCKHOLM

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Kort historik

Stiftelsens bakgrund härstammar från den kafferörelse som makarna Linnéa och Josef Carlsson drev i Helsingborg under namnet Kärnkaffe AB.

I april 1964 förordnade makarna Carlsson att all kvarlåtenskap skulle tillfalla en stiftelse med ändamål att verka för CP-barn i Sverige.  Efter Josef Carlssons död 1971 avstod Linnéa Carlsson från sin rätt enligt testamentet till förmån för stiftelsen varvid ”Linnéa och Josef Carlssons stiftelse” kom till stånd.

Stiftelsens allmänna bestämmelser för bidrag

1) Handikappade barn och ungdomar
    CP-barn/barn (under 25 år) med neurologiska funktionshinder

2) Stiftelser och ideella föreningar
    med verksamhet för handikappade enligt 1) ovan

3) Vetenskaplig forskning
    inom neurologiska sjukdomar hos barn och ungdomar

Ansökningstider (särskild ansökningsblankett för varje kategori):

Enskilda 31 mars och 15 oktober
Stiftelser/ideella föreningar 15 oktober
Vetenskaplig forskning 31 mars

Ansökningsförfarandet för bidrag till (välj nedan):

Bestämmelser för bidrag till enskilda
Bestämmelser för bidrag till stiftelser/ideella föreningar
Bestämmelser för bidrag till vetenskaplig forskning

http://www.carlssonsstiftelse.se/

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse  
Kronborgsgatan 2 C   |
252 22 Helsingborg   
Telefon 042-21 70 19