Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond

Ändamål:

Fonden har till uppgift att bereda ungdomar tillfälle till studier och kontakter i Norden, (Danmark, Estland, Finland, Färöarna,Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge)

Tidigare stipendier har gått till kompletterande studier  eller praktik inom såväl konstnärliga, hantverksmässiga som teoretiska områden.

Kan söka:

Svenska ungdomar upp till 25 år. Stipendier kan sökas för såväl projektarbeten som personlig förkovran. Stipendiet är personligt och kan ej tilldelas grupper.

Ansökan:

Senast 1 februari det år för vilket stipendiet söks på särskild blankett. Vilka som tilldelats stipendier publiceras under senare delen av april månad. Upplysningar lämnas av fondens ordförande.

Kurt Belfrages ansökningsblankett

Utdelning:

10 stipendier i storleksordningen 10 000 kr

 

Kurt Belfrages Minnesfond
c/o Kristina Pollak
Ängsllockevägen 127
181 57 Lidingö

 

Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond
Svenska Rotaryservice Ideel Förening
Byängsgränd 8
12040 Årsta

 

Posted in Fonder & Stipendier.