Alexandra och Bertil Gyllings stiftelse

Stiftelsenamn:

Alexandra och Bertil Gyllings stiftelse

Organisationsnummer: 802014-9616
c/o Adress: AB Gylling & Co
Adress: Vendevägen 90
Postnummer: 182 32
Ort: DANDERYD
Telefonnummer: 08-544 989 80
Fax: 08-544 989 90
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsen har till ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer lämna understöd för:

a) främjande av vård och uppfostran av barn

b) beredande av undervisning eller utbildning

c) utövande av hjälpverksamhet bland behövande

d) främjande av vetenskaplig forskning.

Stiftelsen ska verka för ändamålet genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande.Stiftelsen ska utdela i genomsnitt för varje femårsperiod minst 80% av den nettoavkastning som stiftelsens kapital genererar.

Stiftelsen Valborg och Eugen Karlssons fond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Valborg och Eugen Karlssons fond

Organisationsnummer: 862501-1989
c/o Adress: Swedbank AB
Adress: Box 1100
Postnummer: 462 28
Ort: Vänersborg
Telefonnummer: 0521-99300
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Margareta Johannesson, 0521-99479
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Vänersborg
Ändamål: Att lämna bidrag till behövande sjuka, äldre och handikappade inom Brålanda och Sundals Ryrs församlingar, så att det underlättar för dem att bo kvar i sina hem och få hjälp med vård och omsorg.
År: 2014
Tillgångar: 2.090.350 kr