Stiftelsen Valborg och Eugen Karlssons fond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Valborg och Eugen Karlssons fond

Organisationsnummer: 862501-1989
c/o Adress: Swedbank AB
Adress: Box 1100
Postnummer: 462 28
Ort: Vänersborg
Telefonnummer: 0521-99300
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Margareta Johannesson, 0521-99479
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Vänersborg
Ändamål: Att lämna bidrag till behövande sjuka, äldre och handikappade inom Brålanda och Sundals Ryrs församlingar, så att det underlättar för dem att bo kvar i sina hem och få hjälp med vård och omsorg.
År: 2014
Tillgångar: 2.090.350 kr
Posted in Fonder & Stipendier.