Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka

Den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, delas ut som bidrag till behövande och sjuka bosatta i Göteborgs Haga församling.

 

Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka
Stiftelseadm GB 47
Nordea
405 09 GÖTEBORG
031-7716022

Stiftelsen Karin och Otto W Catos fond

Stiftelsen Karin och Otto W Catos fond

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till främjande av vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer bosatta i Ängelholms församling.

att ansöka

Sista ansökningsdag är den 30 september.

 

Stiftelsen Arvid och Ida Sonessons donationsfond

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, bosatta inom fd Malmöhus län.

 

Understöd eller bidrag må lämnas till behövande enskilda personer enligt ovan men också till enskilda icke offentliga institutioner inom länet, som huvudsakligen tjänar något av ovannämnda syften.

Av fondens avkastning under ett kalenderår, må under påföljande kalenderår 9/10 utbetalas som understöd eller bidrag medan återstoden läggs till kapitalet.

 

Stiftelsen Arvid och Ida Sonessons donationsfond
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 MAlmö
010- 499 90 20

Familjen P Thulins stiftelse

Vård av behövande sjuka, ålderstigna eller lytta, bosatta i nordvästra Skåne.

Stiftelsenamn:

Familjen P Thulins stiftelse

Organisationsnummer: 839400-6293
c/o Adress:  
Adress: Box 1006
Postnummer: 262 21
Ort: Ängelholm
Telefonnummer: 0431-127 40
   
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Ängelholm
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande sjuka, ålderstigna eller lytta, bosatta i nordvästra Skåne.
År: 2014
Tillgångar: 7.457.432 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Widenska understödsfonden

Stiftelsenamn:

Stiftelsen widenska understödsfonden

Organisationsnummer: 888000-5114
c/o Adress: Stiftkansliet
Adress: Box 94
Postnummer: 871 22
Ort: HÄRNÖSAND
Telefonnummer: 0611-25400
Fax: 0611-13475
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västernorrlands län
Län: Västernorrlands län
Säte: Härnösand
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att ge ekonomisk hjälp till behövande änkor, änklingar och barn efter lärare bosatta i Härnösands stift. Av avkastningen skall 10 (tio) procent läggas till kapitalet.