Stiftelsen Arvid och Ida Sonessons donationsfond

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, bosatta inom fd Malmöhus län.

 

Understöd eller bidrag må lämnas till behövande enskilda personer enligt ovan men också till enskilda icke offentliga institutioner inom länet, som huvudsakligen tjänar något av ovannämnda syften.

Av fondens avkastning under ett kalenderår, må under påföljande kalenderår 9/10 utbetalas som understöd eller bidrag medan återstoden läggs till kapitalet.

 

Stiftelsen Arvid och Ida Sonessons donationsfond
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 MAlmö
010- 499 90 20