Stiftelsen Elly och Ingegerd Lundgrens Minnesfond

Fond till behövande reumatiker och cancersjuka

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Elly och Ingegerd Lundgrens Minnesfond

Organisationsnummer: 857500-0693
Adress: SEB Enskilda Banken

Stiftelser & Företag

405 04 GÖTEBORG

Telefonnummer: 031-622516
Ändamål: Stiftelsens ändamål skall vara att lämna bidrag till behövande reumatiker och cancersjuka.
År: 2013
Tillgångar: 3.508.801 kr

Stiftelsen Serena Ehrenströms donationsfond för kräftsjukdomarnas bekämpande

Stiftelsen Serena Ehrenströms donationsfond för kräftsjukdomarnas bekämpande
Kvarnstensvägen 5
Eva Tengwall
433 70 SÄVEDALEN
031-264515
Stiftelsens ändamål är att hälften av avkastningen skall användas till social hjälpverksamhet för kräftsjuka och hälften skall användas för främjanden av kräftsjukdomarnas vetenskapliga och praktiska studium.