Stiftelsen Elly och Ingegerd Lundgrens Minnesfond

Fond till behövande reumatiker och cancersjuka

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Elly och Ingegerd Lundgrens Minnesfond

Organisationsnummer: 857500-0693
Adress: SEB Enskilda Banken

Stiftelser & Företag

405 04 GÖTEBORG

Telefonnummer: 031-622516
Ändamål: Stiftelsens ändamål skall vara att lämna bidrag till behövande reumatiker och cancersjuka.
År: 2013
Tillgångar: 3.508.801 kr
Posted in Fonder & Stipendier.