Stiftelsen Louis & Ellen Ljungbergs Tjänstemannafond

En gåva kan bara ges till den som är högskoleutbildad och som har eller har haft en statlig, kommunal eller landstingskommunal tjänst i Kristianstads kommun som kräver sådan utbildning. Gåva kan även ges till barn till sådan person eller till änka/änkling efter sådan person.

Gåvor från fonden kan ges för att täcka vanliga levnadsomkostnader och andra särskilda behov exempelvis för handikapputrustning, för rehabilitering eller vård som inte finansieras genom landstinget eller för rekreation.

Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt.

Eventuell förmögenhet kan påverka bedömningen av rätt till gåva.

Beslut om gåva meddelas tidigast i maj månad och beslutad gåva kan tidigast betalas ut under juni månad.

“Barn och ungdomars behov av ekonomiskt stöd beaktas särskilt”

Stiftelsen Louis & Ellen Ljungbergs Tjänstemannafond
Box 536
291 25 Kristianstad 
http://tjanstemannafonden.se/

ANSÖKAN

Göteborgs kyrkliga stadsmission

 
13Stadsmissionen_kollo582_small

Socialt och ekonomiskt stöd

På Socialt och ekonomiskt stöd erbjuder vi ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag och psykosociala stödsamtal och vid behov även stöd i kontakten med myndigheter.

Vem är du och vad behöver du? Hur har du det nu och hur vill du ha det? Göteborgs Stadsmission ser människan som en helhet och vill möta både fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.
Vi som arbetar med socialt och ekonomiskt stöd är kuratorer. För oss är varje människa unik och alla har samma värde, därför är det viktigt för oss att du får dina samhälleliga rättigheter tillgodosedda.
För att kunna erbjuda den hjälp som du behöver vill vi först träffa dig för ett sorterande samtal. Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

För barnfamiljer och ungdomar upp till 26 år:

 • En ansökan per år om ekonomiskt bidrag. Ansökan skall avse barnets behov.
 • Respektfulla samtal om din ekonomi och stöd i kontakter med myndigheter, sjukvård mm.
 • Stödsamtal kring det som kan oroa och vara svårt i livet, till exempel relationer, ensamhet eller hälsa.
 • Familjedagar – läger under sommaren (ansökningsperiod 1/3-25/4)
 • Bidrag till jul (ansökningsperiod 1/11-25/11)
 • Möjlighet att låna en stuga i Göteborgs skärgård.

För ensamstående/sammanboende vuxna:

 • Fondträffar – en ekonomisk ansökan per år, vid regelbundna tider under året, kontakta oss om du vill ha mer information.
 • Bidrag till jul (ansökningsperiod 1/11-25/11).

Tidsbokning

Välkommen att boka en tid hos oss:
E-post: ses@stadsmissionen.org
Tel: 031-755 36 00
Telefontid:
Måndag kl 10.00-11.45
Onsdag kl 13.00-14.00
Torsdag kl 13.00-14.00

Kontakt

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Stigbergsliden 6

414 63 Göteborg

031-755 36 00

Dahlgrenska stiftelsen

Dahlgrenska stiftelsen
Box 5011
200 71 MALMÖ
040-49 74 28
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja i Malmö bosatta rörelsehindrade eller på annat sätt handikappade och långvarigt sjuka personer, som av stiftelsens förvaltande organ befinnes vara i behov av dylikt stöd. Jämväl andra personer, som ej genom eget arbete kan få sin fulla bärgning och som är i behov av ekonomiskt stöd, kan ifrågakomma vid tilldelning av bidrag.

Det åligger direktionen att med medel ur den för utdelning disponibla årliga avkastningen allt fortfarande låta vårda och underhålla framlidne guldsmeden G Dahlgrens gravställe å nya allmänna begravningsplatsen i Malmö, skolande detta belopp utgå före alla bidrag och utgifter av annat slag.

Ansökningsblankett beställs direkt från stiftelsen på adress ovan och skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 dec årligen. Sökande skall vara:

1. Bosatt i Malmö minst 10 år.

2. Ha fyllt 50 år.

3. Handikapp eller långvarig sjukdom ger företräde.

4. Bidrag kan endast avse hjälp till hyran.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Aktivisfonden

Hur ansöker jag till Aktivisfonden?

Aktivisfonden startades år 2015 och det första insamlingsåret är 2015 -2016. Fondens totala summa kommer att förvaltas/investerats med låg risk och avkastningen från det första investeringsåret (2016) kommer att kunna delas ut till sökande i februari år 2017. Den summa som samlas in under det andra insamlingsåret, 2016 – 2017, kommer förvaltas/investeras under år 2017 och avkastningen från fonden kommer att kunna delas ut i februari år 2018 osv. Maxbeloppet per ansökan är 5.000 kr.

Vem kan söka? Aktivisfonden har som mål att ekonomiskt stödja barn med särskilda behov som vill prova på och utveckla sin förmåga inom idrott med målet att må bättre, leva lite sundare och träffa vänner som delar intresset att idrotta och röra på sig. Ansöka kan både individer, familjer, events och föreningar som arbetar med eller för barn med särskilda behov.

Vill du söka bidrag från Aktivisfonden skickar du ett mail till Dan@pondsthlm.com och får därigenom ansökningsformuläret. Formuläret skickar du sedan till:

Aktivisfonden, Rådmansgatan 22, 114 25 Stockholm

Beslut om vilka ansökningar som skall beviljas bidrag gör bidragskommittén i Aktivisfonden. Besluten går ej att överklaga.

Ansökningstiden är årligen från den 1:e september till den 30:e november. Ansökningar som inkommer efter den 30:e november behandlas ej.

Svar på ansökningarna kommer att erhållas i senaste den 28:e februari.

Varmt välkommen med din ansökan fr.o.m 1:a september!

http://aktivis.se/aktivisfonden1/hur-s%C3%B6ker-jag-till-aktivisfonden

Armins Insamlingsstiftelse

Stiftelsenamn:

Armins Insamlingsstiftelse

Organisationsnummer: 802477-8329
c/o Adress: Föreningen FTS
Adress: Medborgargatan 35
Postnummer: 856 30
Ort: SUNDSVALL
Telefonnummer: 070-273 2552
Fax:  
E-post: p@telia.com
Webbsida:  
Kontaktperson: Peder Forsberg
Stiftelsetyp: Insamlingsstiftelse
Registreringsmyndighet: Västernorrlands län
Län: Västernorrlands län
Säte: Sundsvall
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att hjälpa hitkommande ungdomar, invandrare eller flyktingar, som behöver ekonomiskt stöd, medel till sådant som direkt har att göra med deras egen eller deras familjs migration att göra.

Sociala stiftelser Stockholm

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad.

Du kan ansöka om bidrag om du:

 • är stadigvarande boende i Stockholms stad,
 • har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet,
 • är i behov av ekonomiskt stöd. Normen för försörjningsstöd används för att pröva behovet.

Du kan inte få bidrag för

 • behov som täcks av beviljat försörjningsstöd,
 • vuxenstudier om du har rätt att ta studielån och saknar minderåriga barn.

Så ansöker du

Ansökningsperiod 2016 är januari–31 mars. Poststämpel senast 31 mars gäller. Ansökningsperioden är alltid i början på året.

Ansökan om ekonomiskt bidrag för behövande privatpersoner

Ansökan skickas till:

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, sociala stiftelser
105 35 Stockholm

Tänk på

 • Skicka endast en ansökan. Du behöver inte ange något stiftelsenamn.
 • Vårdnadshavare ska ansöka för minderåriga barn.
 • Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent behandlas inte.
 • Vi skickar endast svar till de som beviljas bidrag.
 • Beviljade bidrag betalas ut i december. Bidrag från stiftelser är en gåva.
 • Ger inte förhandsbesked.
 • Beslutet går inte att överklaga.

 

Kontakta Donationsstiftelsegruppen om du har frågor
Telefon: 08-508 29 800.

http://www.stockholm.se/stiftelser

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Svensk sjuksköterskeförening - Till startsidan

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Man kan endast få bidrag ur en av fonderna åt gången. Förstagångssökande prioriteras.

 • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 3 augusti 2015.
 • Alla sökande till hjälpfonderna får skriftligt besked inom cirka 6 veckor efter ansökningstidens utgång. Inga telefonbesked ges.

 

Ansökningsblankett kan beställas från Svensk sjuksköterskeförening,
08-412 24 01 alt 08-412 24 00

För mer information och blankett i pappersformat kontakta:
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se