Göteborgs kyrkliga stadsmission

 
13Stadsmissionen_kollo582_small

Socialt och ekonomiskt stöd

På Socialt och ekonomiskt stöd erbjuder vi ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag och psykosociala stödsamtal och vid behov även stöd i kontakten med myndigheter.

Vem är du och vad behöver du? Hur har du det nu och hur vill du ha det? Göteborgs Stadsmission ser människan som en helhet och vill möta både fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.
Vi som arbetar med socialt och ekonomiskt stöd är kuratorer. För oss är varje människa unik och alla har samma värde, därför är det viktigt för oss att du får dina samhälleliga rättigheter tillgodosedda.
För att kunna erbjuda den hjälp som du behöver vill vi först träffa dig för ett sorterande samtal. Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

För barnfamiljer och ungdomar upp till 26 år:

  • En ansökan per år om ekonomiskt bidrag. Ansökan skall avse barnets behov.
  • Respektfulla samtal om din ekonomi och stöd i kontakter med myndigheter, sjukvård mm.
  • Stödsamtal kring det som kan oroa och vara svårt i livet, till exempel relationer, ensamhet eller hälsa.
  • Familjedagar – läger under sommaren (ansökningsperiod 1/3-25/4)
  • Bidrag till jul (ansökningsperiod 1/11-25/11)
  • Möjlighet att låna en stuga i Göteborgs skärgård.

För ensamstående/sammanboende vuxna:

  • Fondträffar – en ekonomisk ansökan per år, vid regelbundna tider under året, kontakta oss om du vill ha mer information.
  • Bidrag till jul (ansökningsperiod 1/11-25/11).

Tidsbokning

Välkommen att boka en tid hos oss:
E-post: ses@stadsmissionen.org
Tel: 031-755 36 00
Telefontid:
Måndag kl 10.00-11.45
Onsdag kl 13.00-14.00
Torsdag kl 13.00-14.00

Kontakt

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Stigbergsliden 6

414 63 Göteborg

031-755 36 00
Posted in Fonder & Stipendier.