Sjuk ofta? Söka särskilt högriskskydd!

ARKIV 2014 – 2021

PANKPRAKTIKAN INNEHÅLL

Arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader

Särskilt högriskskydd Källa: Försäkringskassan

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensavdragen. 

Har jag rätt till särskilt högriskskydd?

Du omfattas av det särskilda högriskskyddet om det är troligt att du på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning antingen kommer att vara

  • sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller
  • sjuk länge (fler än 28 dagar i följd).

Du måste också vara försäkrad i Sverige.

Hur ansöker jag?

1. Skaffa ett läkarutlåtande

Kontakta din läkare och få ett läkarutlåtande som beskriver varför du kommer att vara sjuk ofta eller länge.

2. Ansök

Du ansöker på Mina sidor.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/sarskilt_hogriskskydd

Vårda närstående och få ersättning för förlorad inkomst

Närståendepenning

En person som avstår från arbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få närståendepenning från Försäkringskassan. Vårda har här en vidare mening. Det finns inte något krav på att vården som den närstående ger ska bestå av traditionell sjukvård. Det räcker med att finnas till hands som medmänniska.

Det går att få närståendepenning även om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning. Under den tid närståendepenning betalas ut har den närstående rätt att vara ledig från arbetet.

Vem räknas som närstående?

Till närstående räknas anhöriga, men även andra som patienten har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar. Både den som ska ansöka om närståendepenning och den sjuke måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land.

Vad menas med svårt sjuk?

Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Ansökan om närståendepenning

Det är den närstående som ansöker om närståendepenning. Till ansökan ska han eller hon bifoga blankett FK 3225 Läkarutlåtande – närståendepenning. Blanketten ska vanligtvis fyllas i av läkaren på den vårdenhet där den svårt sjuke vårdas. Läkaren lämnar sedan blanketten till den närstående, som bifogar den till ansökan om närståendepenning.

Det händer ibland att läkaren skickar läkarutlåtandet direkt till Försäkringskassan i stället. Det går att göra så också, men det är bättre om den närstående bifogar blanketten till ansökan. I vissa fall får Försäkringskassan in ett läkarutlåtande när det inte finns någon ansökan, vilket leder till onödigt administrativt arbete.

Läs mer

Närståendepenning - information för privatpersoner (pdf 98 kB, öppnar nytt fönster)

Närståendepenning och arbetslös

Blankett för sjukvården

3225 Läkarutlåtande - närståendepenning (pdf 114 kB, öppnar nytt fönster)

Resa billigare med Västtrafik om du är långtidssjukskriven eller handikappad

Om du har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning (OBS ej aktiviettsstöd) är du berättigad till -Intyget för förmånstagare-

Man måste ringa till Försäkringskassans kundcenter för att be om detta, det går inte att beställa eller kopiera ut från hemsidan!

Ring kundcenter

Kundcenter: 0771-524 524
Öppettider kundcenter:
måndag-torsdag: 7–18
fredag: 7–16
lördag–söndag: stängt

"Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter. Västtrafik ger rabatt!"

https://intygskort.vasttrafik.se/

Om du är osäker på vilken typ av ersättning du uppbär! Kontakta Försäkringskassan!

Konsekvens av försäkringskassans nya regler 2016

Skrivet av en sjukskriven vän:

Jag blev uppringd av min handläggare på Försäkringskassan igår, som ville informera om de nya direktiven. Tidigare har det varit så att man blir sjukskriven av en läkare och ansöker om sjukpenning, sedan görs uppföljning och nytt läkarintyg skrivs (i mitt fall varje månad) som skickas till FK. Nu ska istället varje läkarintyg ses som en ny ansökan och patienten måste själv ansöka om sjukpenning på nytt efter varje uppföljning, i mitt fall varje månad. Det ställer ytterligare krav på läkare samt tar mer tid från handläggare på FK. Nytt är också att under utredning, till exempel om ett intyg behöver kompletteras, så har man inte längre rätt till sjukpenning. "Försäkringskassan är inte försörjningsskyldiga". Då är det enligt handläggaren extra viktigt att vara ute i god tid med ansökan och läkarintyg inför nästa period eftersom det kan dröja flera veckor innan patienten blir meddelad avslag på ansökan om sjukpenning och kan då missa rätten till A-kassa eftersom det kräver inskrivning på Arbetsförmedlingen från första dagen.

Det känns tryggt att samhället verkligen gör allt för att skapa trygghet och säkerhet för sina medborgare och låter var och en tillfriskna i sin egen takt, utan press och onödigt krångel..........