Johanna Anderssons stiftelse

JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE.

 

 
 
JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE.

”… verka för gemenskap och förståelse mellan människor tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden och livsintressen såväl som olika åldrar…”,  så lyder stadgarnas portalparagraf.

Johanna Anderssons stiftelse bildades 1943 av Johanna Andersson, efter makens, boktryckaren Nils Anderssons död.

En första donationen på 50.000 kronor öppnade möjligheten att realisera Trelleborgs första Hemgård belägen i Trelleborgs Andelsförenings fastighet vid Stortorget.

1953 erhöll stiftelsen åter en större donation av Johanna Andersson.
Den rymliga Holmquistska villan vid Dr Ljunggrens plan förvärvades och därmed kunde Hemgårdens verksamhet expandera rejält.

Här bedrevs under åren 1954 – 1977 verksamhet för barn och ungdomar, men också vuxenaktiviteter som språk- och hobbycirklar.
Fastigheten såldes till Landstinget 1977 och blev därefter skola för vårdutbildning.

Stiftelsen förvaltar förmögenheten, vars avkastning årligen, efter ansökan, utdelas till ideella föreningar verksamma inom Trelleborgs kommun och som arbetar i donatorns anda.
Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.

Ansökningar skall göras på särskild blankett, som kan hämtas här på stiftelsens hemsida, på Biblioteket eller Museet vid Stortorget.
 

OBS !     10:e oktober sista ansökningsdag i år.

VIKTIGT DATUM
senast 10 oktober skall ansökan vara stiftelsen tillhanda.
Stadgar och verksamhetsberättelse skall bifogas ansökan.
Beslut om anslag fattas i november innevarande år.

 
JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE

ANSÖKAN
Ansökningar sänds till

Johanna Anderssons stiftelse,
c/o Ulla Ahnfelt, Braxenvägen 4, 231 92 Trelleborg 
 

Ansökningsformulär pdf - fil.

 http://www.jastiftelse.se/ansokan.html


Kurt Belfrages Minnesfond

Kurt Belfrages Minnesfond

Att stödja ungdomars personliga utveckling samt att verka för förståelse mellan människor i olika länder är hjärtefrågor för rotarianer. Dessa båda syften förenas i Kurt Belfrages minnesfond. Kurt Belfrage, som givit namn till fonden, var eldsjälen och organisatören av den svenska Rotaryrörelsen under dess första kvartssekel.

Fonden har till uppgift att bereda svenska ungdomar – upp till 25 års ålder – tillfälle till studier och kontakter i Norden och Baltikum. Stipendier kan sökas för såväl projektarbete som personlig förkovran.

Fonden delar årligen ut 10 – 15 stipendier i storleksordningen 5 000 – 20 000 kronor vardera.

Ändamålen har varit kompletterande studier eller praktik inom såväl konstnärliga, hantverksmässiga som teoretiska områden.
Fonden är inte öppen för ansökningar med andra syften.
Stipendieansökan måste vara inlämnad senast den 1 februari det år för vilket ansökan söks. Ansökningsblankett.

Vilka som tilldelats stipendier publiceras på denna hemsida under senare delen av april månad.
För intresserade: ladda ner den som en word fil.... (kommer snart!)

Ytterligare upplysningar lämnas av ordföranden: Lena Hokfelt, tel. 0702-340319.

Övriga styrelsen:

Henrik Appelqvist, 0703-258 800, henrik.appelqvist@telisa.com

Gunila Walfridsson, 070-471 3858, gunila.w@telia.com

Sören Flink, 08-659 5913, s.flink.se@gmail.com

Adress:

Kurt Belfrages Minnesfond

c/o Gunila Walfridsson

Alsnögatan 42

161 41 Stockholm

http://new.rotary.se/om-rotary/fonder-stiftelser/kurt-belfrages-minnesfond.aspx