Kurt Belfrages Minnesfond

Kurt Belfrages Minnesfond

Att stödja ungdomars personliga utveckling samt att verka för förståelse mellan människor i olika länder är hjärtefrågor för rotarianer. Dessa båda syften förenas i Kurt Belfrages minnesfond. Kurt Belfrage, som givit namn till fonden, var eldsjälen och organisatören av den svenska Rotaryrörelsen under dess första kvartssekel.

Fonden har till uppgift att bereda svenska ungdomar – upp till 25 års ålder – tillfälle till studier och kontakter i Norden och Baltikum. Stipendier kan sökas för såväl projektarbete som personlig förkovran.

Fonden delar årligen ut 10 – 15 stipendier i storleksordningen 5 000 – 20 000 kronor vardera.

Ändamålen har varit kompletterande studier eller praktik inom såväl konstnärliga, hantverksmässiga som teoretiska områden.
Fonden är inte öppen för ansökningar med andra syften.
Stipendieansökan måste vara inlämnad senast den 1 februari det år för vilket ansökan söks. Ansökningsblankett.

Vilka som tilldelats stipendier publiceras på denna hemsida under senare delen av april månad.
För intresserade: ladda ner den som en word fil.... (kommer snart!)

Ytterligare upplysningar lämnas av ordföranden: Lena Hokfelt, tel. 0702-340319.

Övriga styrelsen:

Henrik Appelqvist, 0703-258 800, henrik.appelqvist@telisa.com

Gunila Walfridsson, 070-471 3858, gunila.w@telia.com

Sören Flink, 08-659 5913, s.flink.se@gmail.com

Adress:

Kurt Belfrages Minnesfond

c/o Gunila Walfridsson

Alsnögatan 42

161 41 Stockholm

http://new.rotary.se/om-rotary/fonder-stiftelser/kurt-belfrages-minnesfond.aspx