Armins Insamlingsstiftelse

Stiftelsenamn:

Armins Insamlingsstiftelse

Organisationsnummer: 802477-8329
c/o Adress: Föreningen FTS
Adress: Medborgargatan 35
Postnummer: 856 30
Ort: SUNDSVALL
Telefonnummer: 070-273 2552
Fax:  
E-post: p@telia.com
Webbsida:  
Kontaktperson: Peder Forsberg
Stiftelsetyp: Insamlingsstiftelse
Registreringsmyndighet: Västernorrlands län
Län: Västernorrlands län
Säte: Sundsvall
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att hjälpa hitkommande ungdomar, invandrare eller flyktingar, som behöver ekonomiskt stöd, medel till sådant som direkt har att göra med deras egen eller deras familjs migration att göra.

Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare

Stipendiet
Stipendiet uppgick år 2014 till 50.000 kronor per stipendiat och delades ut till tre stycken författare. Det är skattefritt.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av behövande, verksamma författare, som invandrat till Sverige. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs det att det av den sökande finns texter på svenska, i original eller översättning.

Insändande av åberopade verk
Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten går att ladda ner här eller rekvireras från Författarförbundets kansli, tel. 08-545 132 00. Blanketten går att fylla i via datorn men måste sedan skrivas ut och undertecknas innan du sänder in den. OBS: Sänd inte in några böcker eller annan produktion. Juryn begär in dessa vid senare tillfälle om det finns behov.

Ansökan
Sista dag för ansökan till 2016 års stipendium är ansökan poststämplad senast 31 mars.
Ansökningsblankett 2014 (Pdf-fil, 18 Kb)

Beslut och utdelning
Beslut om stipendiat fattas under våren/sommaren 2016.

Övriga upplysningar
För övriga upplysningar, kontakta SFF:s kansli
tfn: 08 - 545 132 00
sff@sff.info

 

Martin och Birgit Östlingers Stiftelser för ungdomar med invandrarbakgrund

Martin och Birgit Östlingers Stiftelser
för ungdomar med invandrarbakgrund

Makarna Östlingers stiftelse har enligt stadgarna till uppgift att stödja undervisning och utveckling av det svenska språket bland barn och ungdomar med invandrarbakgrund samt stimulera och uppmuntra till fortsatta studier för att underlätta en anpassning in i det svenska samhället.

Det sker genom att stiftelsen lämnar stipendier en gång per år till förtjänta personer och skolor, förskolor eller liknande efter ansökan. Urvalet sker av stiftelsens styrelse som har sitt säte i Katrineholm.

http://www.ostlingerstiftelsen.com/svenska/index.htm

Martin och Birgit Östlingers stiftelsefond för yrkesutbildning skapades 2001.
Ändamålet är att stödja och uppmuntra ungdomar med invandrarbakgrund till fortsatt bildning/utbildning efter gymnasiet. Det gäller i första hand ungdomar med fallenhet och intresse för yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården, för industri-, handels- och entreprenörsföretag samt "idéinvestering" i och förvaltning av företag. ( i Begreppet den allmänna hälso- och sjukvården ingår även skötsel och vård av djur i och utanför lantbruksyrket)

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev