Fond för fysiskt handikappade eller rörelsehindrade barn och ungdomar

Stiftelsen Maj-Lise och Nils-Sture Önnemarks donationsfond för fysiskt handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar

Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad
044-13 61 14
Stiftelsens ändamål är att sedan 10 procent av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, återstoden användas till i första hand åt fysiskt handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar i enskilda fall kunna bereda lättnad i vård och fostran eller utbildning (ex genom anskaffande av avancerade tekniska hjälpmedel) eller för åstadkommande av erforderlig rehabilitering och/eller ökad trivsel (exempelvis av läkare/motsvarande av medicinska skäl rekommenderad angelägen resa och uppehälle på annan ort eller av läkare/motsvarande rekommenderad annan åtgärd eller insats).

Företräde bör lämnas åt barn eller ungdomar, vars mor eller far, adoptivmor eller adoptivfar sedan minst fem år tillbaka är skrivna och bosatta i Kristianstads kommun.

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – Äldre/Sjuka/Handikappade

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – Äldre/Sjuka/Handikappade

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att:

– Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands (I), Hallands (N) eller f.d. Kristianstads (L) län.

att ansöka

Sista ansökningsdag:

– Åldersstigna/sjuka 28 februari.

Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.