Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – Äldre/Sjuka/Handikappade

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – Äldre/Sjuka/Handikappade

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att:

– Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands (I), Hallands (N) eller f.d. Kristianstads (L) län.

att ansöka

Sista ansökningsdag:

– Åldersstigna/sjuka 28 februari.

Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.

Posted in Fonder & Stipendier.