Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar

 

-Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar-

Syfte

Fondens avkastning skall användas till hjälpmedel/utrustning/resor av mindre värde (understigande ca 0,2 basbelopp).

Vem kan söka?

Svårt sjuka barn och ungdomar, till och med 26 års ålder, i första hand bosatta i före detta Kristianstads län.

Utdelning

Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september.

Mer information

Skane.se/habilitering

 

Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Habilitering & Hjälpmedels startsida

Geografisk begränsning
Före detta Kristianstads län
 
Ålder
Till och med 26 års ålder
 
Målgrupp
Svårt sjuka eller handikappade barn och ungdomar
 
Ändamål
Fondens avkastning skall i första hand användas till hjälp (fritidshjälpmedel eller hjälpmedel) samt till stipendier till läkare för forskning inom området cerebral pares. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall bekostas av allmänna medel.
 
Ansökan
Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september. Endast enskilda personer kan söka bidrag ur fonden. Ansökan görs på särskild blankett. Besked lämnas inom två månader efter sista ansökningsdatum.
Ansökningsblankett, pdfformat. (öppnas i nytt fönster).
 
Administrativa regler
Ansökan om bidrag skall åtföljas av ett yttrande från kurator inom regionens organisation eller från teamchef/ verksamhetschef inom habiliteringsorganisationen.
 
Den sökande kan endast vid ett tillfälle erhålla bidrag från fonden under en tvåårsperiod.
 
Ansökan handläggs av
Habilitering & Hjälpmedel
291 89  Kristianstad

Telefon: 044-309 41 21
Fax: 044-309 41 10
E-post: habhjalp@skane.se

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse

Bild från Instagram anne_hilde_lystad

Bild från Instagram anne_hilde_lystad

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att:

- Utdela bidrag till behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län.

- Utdela stipendier till begåvade gymnasiestuderande, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län. Sökanden får ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.

- Åldersstigna/sjuka 28 februari.

- Studerande 30 september klockan 23.59.

Bengta och Ludvig Berthelsens Stiftelse

c/o SEB Stiftelser

106 40 Stockholm

Från och med 2014 sker ansökan elektroniskt för studerande

För att komma till webbplats klicka här!