Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Habilitering & Hjälpmedels startsida

Geografisk begränsning
Före detta Kristianstads län
 
Ålder
Till och med 26 års ålder
 
Målgrupp
Svårt sjuka eller handikappade barn och ungdomar
 
Ändamål
Fondens avkastning skall i första hand användas till hjälp (fritidshjälpmedel eller hjälpmedel) samt till stipendier till läkare för forskning inom området cerebral pares. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall bekostas av allmänna medel.
 
Ansökan
Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september. Endast enskilda personer kan söka bidrag ur fonden. Ansökan görs på särskild blankett. Besked lämnas inom två månader efter sista ansökningsdatum.
Ansökningsblankett, pdfformat. (öppnas i nytt fönster).
 
Administrativa regler
Ansökan om bidrag skall åtföljas av ett yttrande från kurator inom regionens organisation eller från teamchef/ verksamhetschef inom habiliteringsorganisationen.
 
Den sökande kan endast vid ett tillfälle erhålla bidrag från fonden under en tvåårsperiod.
 
Ansökan handläggs av
Habilitering & Hjälpmedel
291 89  Kristianstad

Telefon: 044-309 41 21
Fax: 044-309 41 10
E-post: habhjalp@skane.se
Posted in Fonder & Stipendier.