Pauvres Honteux bosatta i Linköping med omnejd

Magnus Ahnströms stiftelse

till förmån för Pauvres Honteux

ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att lämna bidrag till ekonomiskt behövande personer bosatta i Linköping med omnejd.
Stiftelsen följer upp beviljade anslag genom inkomstundersökningar vartannat år.

Ansökan

Ansökan sker med inskickad blankett och bilagor.

Ladda ner blankett (PDF) nedan. Den kan fyllas i på din dator.

Ansökan ska skickas till:

Magnus Ahnströms stiftelse till förmån för Pauvres Honteux
c/o Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 110 55
404 22 Göteborg

Stiftelsestadgar

Ansökan

Fond till hyreskostnader för Linköpingsbor som har sett bättre dagar

Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping
Klockaregården 5
Håkan Jutterdal
586 44 Linköping
013-177559/ 070-8756899

Stiftelsens avkastning, sedan tio procent av densamma lagts till kapitalet, får användas för tillfälliga bidrag till äldre pauvres honteux av båda könen i Linköping. Vid beslut om utdelning skall företräde ges personer som behöver hjälp med hyreskostnader.

Stiftelsen Övralid

Stiftelsen Övralid
Fanjunkaregatan 129
Rolf Bengtsson
582 16 Linköping
  Ring 0702-942102 för ansökningsblankett och mer information!

Stiftelsens ändamål och uppgifter äro följande:dels att bereda understöd och fri sjukvård åt behövande personer inom förutvarande Västra Ny (Nykyrka) kommun, samt att till denna överlämna medel till sådana kulturella och sociala behov, som kommunen eljest ej är i stånd tillgodose; härvid skall dock tillses att skattelindring icke därigenom beredes kommunen;dels att till svenska författare och till svenska forskare inom de vetenskaper, som särskilt intresserat testator, utdela understöd och belöningar;dels att i oförändrat och väl underhållet skick bevara egendomen Övralid.

Förmögenhet:  57,980,884 kr

Linköping söka pensionsfond

Livstidspensioner för behövande

Livstidspensioner kan endast komma ifråga för personer som fyllt 60 år och som varit bosatta i kommunen under minst tio år och har låg pension. Utdelning från dessa stiftelser sker två gånger per år och ansökningstiden går ut i mitten av oktober. Ansökningsblanketter läggs ut på kommunens hemsida till höger i mitten av oktober, de år då nya pensioner kan beviljas.

OBS! Den som tidigare erhållit livstidspension skall INTE skicka in ny ansökan.

J G Westmans stiftelse

Stadgar

Johan och Sofia Almqvists stiftelse

Stadgar

Makarna Anderssons stiftelse

Stadgar

 Samstiftelse nr II

Stadgar

 Magnus Ströms stiftelse

Stadgar

Linköpings kommun

Livstidspensioner för behövande

Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping

Stiftelsenamn:

Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping

Organisationsnummer: 822000-0262
c/o Adress: Håkan Jutterdal
Adress: Klockaregården 5
Postnummer: 586 44
Ort: Linköping
Telefonnummer: 013-177559/ 070-8756899
Fax:  
E-post: hankan.jutterdal@bredband.net
Webbsida:  
Kontaktperson: Håkan Jutterdal
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Linköping
Ändamål: Stiftelsens avkastning, sedan tio procent av densamma lagts till kapitalet, får användas för tillfälliga bidrag till äldre pauvres honteux av båda könen i Linköping. Vid beslut om utdelning skall företräde ges personer som behöver hjälp med hyreskostnader.
År: 2013
Tillgångar: 10.554.159 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping

Stiftelsenamn:

Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping

Organisationsnummer: 822000-0262
c/o Adress: Håkan Jutterdal
Adress: Klockaregården 5
Postnummer: 586 44
Ort: Linköping
Telefonnummer: 013-177559/ 070-8756899
Fax:  
E-post: hankan.jutterdal@bredband.net
Webbsida:  
Kontaktperson: Håkan Jutterdal
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Linköping
Ändamål:

Stiftelsens avkastning, sedan tio procent av densamma lagts till kapitalet, får användas för tillfälliga bidrag till äldre pauvres honteux av båda könen i Linköping.

Vid beslut om utdelning skall företräde ges personer som behöver hjälp med hyreskostnader.

År: 2013
Tillgångar: 10.554.159 kr

Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande i Linköping

Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande

Från tre stiftelser kan tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer och till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade bosatta inom Linköpings kommun, beviljas. Utdelning från dessa stiftelser sker en gång per år och ansökningstiden går ut i mitten av oktober. Ansökningsblanketter läggs ut i högerspalten i mitten av september.

Stiftelserna är:

Knut Pihlströms stiftelse

Enligt stadgarna skall disponibel avkastning användas till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade inom Linköpings kommun, dock med företräde för donators släktingar.

Stadgar

Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr I och Lagman D E Holmströms stiftelse

Bidrag kan enligt stadgarna användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Linköpings kommun.
Bidrag från ovanstående stiftelser kan endast komma ifråga för personer med låg inkomst/pension.

Stadgar för Linköpings kommuns sociala samstiftelse nr 1

Stadgar för lagman D E Holmströms stiftelse

Blankett för ansökan om bidrag ur ovanstående stiftelser finns att hämta på Medborgarkontoret i Stifts- och landsbiblioteket, stadshusets reception, Storgatan 43 samt socialkontorets reception, Barnhemsgatan 2. Blankett kan även laddas ner från länk till höger. Observera att länken enbart ligger ute under ansökningsperioden.  

Förfrågningar kan göras hos socialkontoret, Solveig Ekerfelt, telefon 013-20 62 27

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Socialkontoret
Box 356
581 03 Linköping
Senast i mitten av oktober.


Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande

Vissviks kamratförening

Vissviks kamratförening har till ändamål att bevilja bidrag till privatpersoner som är folkbokförda i Linköpings kommun och som har minst en förälder som har eller har haft missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en liknande situation. Bidrag kan beviljas till barn och ungdomar under 20 år. Bidrag kan utgå till lägervistelse, kolonivistelse, sportaktiviteter, kortare semesterresa, skolresa, skidresa, teaterbesök, konsertbesök eller liknande.

Stadgar för Vissviks kamratförening

Blankett för ansökan om bidrag ur ovanstående stiftelser finns att hämta på Medborgarkontoret i Stifts- och landsbiblioteket, stadshusets reception, Storgatan 43 samt socialkontorets reception, Barnhemsgatan 2. Blankett kan även laddas ner från länk till höger. Förfrågningar kan göras hos socialkontoret, Solveig Ekerfelt, telefon 013-20 62 27

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Socialkontoret
Box 356
581 03 Linköping

Linköpings kommun

Stiftelsen Hedbergska fonden

Stiftelsen Hedbergska fonden
Badhusgatan 6B
S:t Lars församling
582 22 Linköping
013-205000

Att börja med bör ej mer än halva räntan en gång årligen i december månad genom diakonissan (församlingssyster) utdelas till sjuka, fattiga, hänsyn tagas om någon lider av Epilepsi, vilken i så fall erhåller en större del. Den andra halvan lägges till kapitalet till detta är uppe i Etthundratusen kronor (100 000:–) då räntan utdelas två gånger om året, i juli och december månad.

Torsten och Ebba Widercrantz stiftelse

Torsten och Ebba Widercrantz stiftelse

Linköpings domkyrkoförsamling
Box 2037
580 02 Linköping
013-205050

Två tredjedelar av återstående avkastning skall användas till befrämjande av söndagsskoleverksamheten i Domkyrkoförsamlingen och en tredjedel användas till hjälp åt behövande, gamla människor, huvudsakligen pauvres honteux, och särskilt till sådana som uppnått 60 års ålder men ännu inte erhållit folkpension.

 

Diakoniexpeditionen
Ågatan 40
Telefon: 013- 20 50 54, 20 50 55

Gamla Domprostgården
Storgatan 47
Telefon: 013-20 50 66

Tomaskyrkan
Rekrytgatan 1
Telefon: 013-20 50 72