Stiftelsen Övralid

Stiftelsen Övralid
Fanjunkaregatan 129
Rolf Bengtsson
582 16 Linköping
  Ring 0702-942102 för ansökningsblankett och mer information!

Stiftelsens ändamål och uppgifter äro följande:dels att bereda understöd och fri sjukvård åt behövande personer inom förutvarande Västra Ny (Nykyrka) kommun, samt att till denna överlämna medel till sådana kulturella och sociala behov, som kommunen eljest ej är i stånd tillgodose; härvid skall dock tillses att skattelindring icke därigenom beredes kommunen;dels att till svenska författare och till svenska forskare inom de vetenskaper, som särskilt intresserat testator, utdela understöd och belöningar;dels att i oförändrat och väl underhållet skick bevara egendomen Övralid.

Förmögenhet:  57,980,884 kr

Posted in Fonder & Stipendier.