Gustavianska stiftelsen för ungdomsvård

 

Primula

Gustavianska stiftelsen för ungdomsvård

Organisationsnummer: 825000-1248
c/o Adress:  
Adress: Box 263
Postnummer: 601 04
Ort: NORRKÖPING
Telefonnummer: 011-157500
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Norrköping
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att bereda och främja välartad och behövande ungdom tillhörande Norrköpings kommun den yrkesutbildning och personlig utveckling, som motsvarar dess gåvor och fallenhet och som icke åligger de legala barna- och ungdomsvårdsorganen att bekosta.
År: 2015
Tillgångar: 52.458.581 kr

Stiftelsen Carolina Schales Minne å Mamre

Ändamål:

Skall användas till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun, som av sociala skäl behöver stöd. Därjämte skall beaktas att resterande avkastning icke får användas för ändamål, som skall bestridas av allmänna medel.

 

Stiftelsen Carolina Schales Minne å Mamre
Curli Osterman
Sandygatan 7 B
60223 Norrköping
tel: 011-151042