Stiftelsen Suellska donationen

Fond för änkor och äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare

 

Stiftelsen Suellska donationen

Utdelas till änkor och äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare. Utdelning med högst 1/3 basbelopp. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 15 april. Utdelning i maj respektive november.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Carsten Herman Lührs och Carolina Helena Lührs minne

Stiftelsen Carsten Herman Lührs och Carolina Helena Lührs minne
Ekonomiavdelningen Landskrona Kommun
261 80 LANDSKRONA
0418-47 00 50

Stiftelsens ändamål är att nio tiondelar av stiftelsens årliga avkastning skall varje den 6 juni, min moders födelsedag, i poster om högst en femtedels basbelopp, utdelas till behövande änkor eller ogifta döttrar efter borgare eller tjänstemän, som varit i Landskrona mantalsskrivna under minst tio år. Minst en tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.

Total förmögenhet :  20,911,426 kr

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-carsten-herman-luhrs-och-carolina-helena-luhrs-minne/
 
 

Nollerothska pensionsstiftelse! Märklig stiftelse, lite kuriosa :)

 

Information om Nollerothska stiftelsen
Nollerothska Stiftelsen betalar inte ut bidrag efter ansökan utan är en pensionsstiftelse som har som ändamål att betala en årlig pension (1 250-5 000 kr) till ogifta kvinnor som är inskrivna i stiftelsen.
För att erhålla ett pensionsrum får man ställa sig i kö och väntetiden är för närvarande mycket lång. Detta beroende på att antalet pensionsrum är begränsat till 45 st och ett pensionsrum blir ledigt endast då nuvarande pensionsrums-  innehavare gifter sig, ingår partnerskap, blir sambo eller avlider. Plats i kön till ett pensionsrum erhålls endast efter en inbetald stadgad inskrivningsavgift på 12 000 kronor. Under den tid som tillbringas i kö för att få ett pensionsrum erhålls ränta på inskrivningsavgiften.
Om du fortfarande är intresserad av att ställa dig i kö för medlemskap kontakta oss på

Kammarkollegiet
Avdelningen för kapitalförvaltning
Box 2218
103 15 STOCKHOLM

e-post registratur@kammarkollegiet.se.

Högst märklig stiftelse! Först ska man kunna hosta upp 12 000 kr och sedan sätter man sina döttrar i kö så fort som möjligt, undra var åldersgränsen går? Och vem vet! räntan kanske är högre än bankens? 😉

Historiskt sätt måste det ju ha varit en stiftelse som riktade sig till pappor som hade döttrar som inte var “giftas dugliga”