Nollerothska pensionsstiftelse! Märklig stiftelse, lite kuriosa :)

 

Information om Nollerothska stiftelsen
Nollerothska Stiftelsen betalar inte ut bidrag efter ansökan utan är en pensionsstiftelse som har som ändamål att betala en årlig pension (1 250-5 000 kr) till ogifta kvinnor som är inskrivna i stiftelsen.
För att erhålla ett pensionsrum får man ställa sig i kö och väntetiden är för närvarande mycket lång. Detta beroende på att antalet pensionsrum är begränsat till 45 st och ett pensionsrum blir ledigt endast då nuvarande pensionsrums-  innehavare gifter sig, ingår partnerskap, blir sambo eller avlider. Plats i kön till ett pensionsrum erhålls endast efter en inbetald stadgad inskrivningsavgift på 12 000 kronor. Under den tid som tillbringas i kö för att få ett pensionsrum erhålls ränta på inskrivningsavgiften.
Om du fortfarande är intresserad av att ställa dig i kö för medlemskap kontakta oss på

Kammarkollegiet
Avdelningen för kapitalförvaltning
Box 2218
103 15 STOCKHOLM

e-post registratur@kammarkollegiet.se.

Högst märklig stiftelse! Först ska man kunna hosta upp 12 000 kr och sedan sätter man sina döttrar i kö så fort som möjligt, undra var åldersgränsen går? Och vem vet! räntan kanske är högre än bankens? 😉

Historiskt sätt måste det ju ha varit en stiftelse som riktade sig till pappor som hade döttrar som inte var ”giftas dugliga”

 

Posted in Fonder & Stipendier.