Stipendierna åt boende inom Jämshögs eller Kyrkhults församlingar

Stipendier

 2017 kommer det ske utdelning från Dannfeltska stiftelsen

Stipendierna skall ges till studerande vid gymnasium eller folkhögskola. Stipendierna avser sökande tillhöriga Jämshögs eller Kyrkhults församlingar – även om man tillfälligt, pga. studier, vistas på annan ort. Sökanden skall ha varit bosatt i respektive församling under minst de senaste tre åren eller född och uppvuxen i respektive församling.

 Stipendiet kan tilldelas samma person högst tre gånger.

Ansökan skall vara inlämnad senast (eller poststämplad före) den 23 oktober 2017.

Tilldelade stipendium utdelas under december månad. Stipendiet insättes på angivet konto utan att annat meddelande utskickas.

⇑Ansökningsblankett

OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Vid frågor ring kyrkoherde Anders Blixt tfn 0454-97 751.

Dannfeltska stiftelsen

Revisionsbyrån Andersson & co

Att: Kristina Lilja

Östra Storgatan 34

293 34 Olofström

John och Mina Westerbergs Stipendiefond

John och Mina Westerbergs Stipendiefond
Klageröd 15
Tingvallsfonderna, Lennart Larson
457 50 BULLAREN
0525-50317

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till personer födda eller boende i Tanums och Lurs socknar. Stipendierna är i första hand avsedda för elever som genomgår utbildningar motsvarande lantmanna- och lanthushållsskolor samt högre utbildning efter gymnasieskolan inom jordbruk. I andra hand kan stipendier utgå till elever som genomgår gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller högre utbildning efter gymnasieskolan i Västra Götalands län.