Stipendierna åt boende inom Jämshögs eller Kyrkhults församlingar

Stipendier

 2017 kommer det ske utdelning från Dannfeltska stiftelsen

Stipendierna skall ges till studerande vid gymnasium eller folkhögskola. Stipendierna avser sökande tillhöriga Jämshögs eller Kyrkhults församlingar – även om man tillfälligt, pga. studier, vistas på annan ort. Sökanden skall ha varit bosatt i respektive församling under minst de senaste tre åren eller född och uppvuxen i respektive församling.

 Stipendiet kan tilldelas samma person högst tre gånger.

Ansökan skall vara inlämnad senast (eller poststämplad före) den 23 oktober 2017.

Tilldelade stipendium utdelas under december månad. Stipendiet insättes på angivet konto utan att annat meddelande utskickas.

⇑Ansökningsblankett

OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Vid frågor ring kyrkoherde Anders Blixt tfn 0454-97 751.

Dannfeltska stiftelsen

Revisionsbyrån Andersson & co

Att: Kristina Lilja

Östra Storgatan 34

293 34 Olofström

Posted in Fonder & Stipendier.